Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Sommerjobb og rettigheter

Du har rettigheter selv om du har ung og bare har en sommerjobb. Fagforbundet jobber for at unge skal få ta del i et godt arbeidsliv, skriver Frode Jenssen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, i dette innlegget.

Nytt nr. 25 - 2006: Får ikke lærlingeplass

1300 elever i Oslo og Akershus står uten lærlingeplass bare få uker før sommeren er over. Samtidig fortsetter 6-timersprosjektet i Trøndelag, og barnehagene mangler pedagogiske ledere.

dokumenter

Nytt nr. 24 - 2006: Velger kommunal hjemmehjelp

De første rundene etter at det såkalte fritt brukervalg-systemet ble innført viser at de eldre vil ha kommunale hjemmehjelpere. Bare 2% har valgt å gå over til private.

Nytt nr. 23 - 2006: Nordstrand og Huken

Den vanskelige økonomiske situasjonen på Nordstrand står i fokus i ukas nytt. Og så har Fagforbundet Oslo begynt diskusjonen om hva man mener om utvidelsen av Huken pukkverk.

Nytt nummer av Sporveisarbeider'n

Omorganiseringen av Sporveien og den vellykkede demonstrasjonen mot bystyreflertallet står i fokus i det nyeste nummeret av internbladet til Fagforbundet i Sporveien.

Tariff2006: Fagforbundet Oslo stemte ja

Fagforbundet Oslo har i dag informert riksmeklingsmannen og Oslo kommune om at uravstemningen endte med flertall for resultatet i tarifforhandlingene. Den endelige opptellingen viser at over 75% av medlemmene sluttet opp om det anbefalte forslaget.

Nytt nr. 22 - 2006: Sykehjemsetaten sentraliseres

Bystyret vedtok å sentralisere sykehjemmene på onsdagens bystyremøte, til tross for protestene fra Fagforbundet Oslo og partiene på venstresiden.

Streiket mot sporveisgalskapen

- Dette er en skandale og sløsing med offentlige midler. Ordene tilhører Rune Aasen, leder av Sporveiens Arbeiderforening. Fagforeninga gikk til streik mot oppsplittinga av Oslo Sporveier i 14 forskjellige selskap.

Protesterte mot byrådet

Sykehjemsaken kom i fokus da Fagforbundet Oslo markerte seg i Rådhusets borggård under bystyremøtet i dag.