Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Les mer om motstanden mot sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør, storsatsing på Groruddalen, privatisering og mye mer i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Hjemmetjenestens arbeidsvilkår under lupen!

Arbeidstilsynets kampanje Rett hjem fortsetter med et omfattende tilsynsbesøk i Oslo kommune. I møte med organisasjonene, sentralt hovedverneombud og Oslo kommune tirsdag 22. januar presenterte Arbeidstilsynet kampanjen og hvordan den er tenkt gjennomført i Oslo.

Nytt nr. 2 - 2007: Eldreomsorg og helseforetak

Kommunene bygger ut eldreomsorgen, viser den nye statistikken. Samtidig foreslår embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet at Helse Sør og Helse Øst slås sammen.

Fagkurs: Angst og selvhjelp - en læringsarena

Seksjon helse og sosial arrangerer fagkurs om angst 28. februar.

Frisørkurs

Frisørenes fagforening arrangerer kurs for sine medlemmer.

Vervekampanje vekker oppmerksomhet

Matpakkene og vervingen til Seksjon helse og sosial vekker interesse hos flere. LO-aktuelt var og besøkte de ivrige kampanjedeltakerne.

Nytt nr. 1 - 2007: Kjernetid og klimakvoter

Det blir gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand. LO følger opp regjeringen og kjøper klimakvoter til alle ansattes flyreiser.

Nytt nr. 40 - 2006: Sykehjemsetaten i fokus

Den siste innspurten i 2006 har vært preget av mye arbeid med sykehjemsetaten. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget har bedt kommunen utsette oppstarten av etaten. Samtidig har Fagforbundet Oslo opprettet Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening.

Nytt nr. 39 - 2006: Oslo-budsjettet vedtatt

Bystyret vedtok budsjettet for 2007 denne uka. Samtidig sa de nei til mistillitsforslaget mot Peter N. Myhre (Frp)

Nytt nr. 38 - 2006: Mistillit mot byråd Myhre

AP, SV og RV stilte mistillitsforslag mot byråd Peter N. Myhre (Frp) på onsdagens bystyremøte, Oslo skal bli Fair-Trade by, og LO gjør kampen mot ufrivillig deltid til en valgkampsak.