Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Vil ha forandring

I Munkenga barnehage i Gamle Oslo opplever førskolelærer Randi Færevik at «den blå bestillerkommunen» gjør jobben hennes vanskeligere. Sammen med leder i Fagforbundet Gamle Oslo, Trude Bruvoll vil hun bruke vår medlemskampanje til å fremme sine valgkampsaker

Kurskatalogen er klar

Fagforbundet Oslo arrangerer en mengde kurs i løpet av året. Disse ble bestemt på fylkesmøtet 22. og 23. mars. Det er yrkesfaglige kurs og organisasjonsfaglige kurs. Kursene er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Oversikt over kursene finner du ved å klikke deg inn på kurs i menyen til venstre

Kontoret er stengt i påsken

Fagforbundet Oslos kontor er stengt i påsken, fra og med mandag 2. april til og med mandag 9. april.

Nytt fra fagforbundet Oslo nr 10

I nytt nr 10 kan du lese mer om våre nye tillitsvalgte, medlemskampanjen, kvalitetskampanjen, støtte til politiske partier og mye mer

- Forandrer Norge skritt for skritt

Fagforbundets 2. nestleder, Anne Grethe Skårdal tok til orde for fortsatt fagligpolitisk samarbeid på Fagforbundet Oslos fylkeskonferanse 22. mars. Hun fremhevet hva betydningen av kursendringen regjeringen har foretatt betyr, samtidig som hun gikk gjennom problematiske områder som helseforetakene

Ny sekretær i Fagforbundet Oslo

Anna Elisabeth Uran fra Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus Fagforening er valgt som ny sekretær i Fagforbundet Oslo. Dagens sekretær Arne Halaas går på en ny periode som en av to nestledere sammen med Kristin Sundby. Leder Mari Sanden var ikke på valg.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I denne ukas nytt kan du lese mer om større lønnsforskjeller, ansettelsessaken i Oslo Bispedømme, botilbud for folk med store psykiatri- og rusproblemer, Aker sykehus, Helse Sørøst og mye mer

Fylkesmøte i Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo avholder fylkesmøte i Drammen 22. og 23. mars. Her skal mål og tiltak for 2007 -2009 fastsettes, årets kurskatalog blir vedtatt og et nytt fylkesstyre skal velges.

Nytt fra fagforbundet oslo nr 8

Les mer om Fagforbundets politiske rolle, deltid og SFO, sykefravær, sommerkonferansen for ungdom, og forsikring i nytt nr 8

SFO på deltidstoppen

60 prosent av de ansatte innenfor pleie, omsorg, SFO og renhold i Oslo kommune jobber deltid. Verst er det i skolefritidsordningen, hvor nesten halvparten ønsker seg mer jobb.