Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

KAH har levert krav nr. 2

KAH overleverte sitt krav/tilbud nr 2 til Oslo kommune i dag, fredag 27. april klokken 10. Neste forhandlingsmøte er satt til mandag 30. april kl. 10.00.

Medlemskampanjen

Bruk din mulighet til å påvirke hva som skal være Fagforbundet Oslos valgkampsaker

Tariffoppgjøret Oslo kommune

Oslo kommune har levert sitt første/krav/tilbud.

Godt oppgjør og gode lavlønnstillegg i Oslo Sporveier

Forhandlingene mellom Sporveien (ktpas) og Fagforbundet om årets mellomoppgjør er ferdig. Alle opp til og MED LØNNSTRINN 19 får kr 15.000.

Krever reallønnsvekst i sykehusene

LO-forbunda i Navo helse krever en reallønnsvekst som er større enn reallønnsveksten i privat sektor. Mellomoppgjøret 2007 må redusere lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor.

Nettnytt fra Seksjon helse og sosial

I Nettnytt fra seksjon helse og sosial mer kan du lese mer om farene med aluminium, kols og trening, krav om politiattest, meningokokk, MS, selvmord og en hostemikstur som stanses

Rundet 1500 innspill i medlemskampanjen

Til nå har vi fått inn 1500 innspill til hva som skal være Fagforbundet Oslo viktigste medlemssaker. Alle medlemmer kan gi sine innspill her

Sexkjøp må kriminaliseres

Politiet i Oslo er ikke redd for å miste oversikten over prostitusjonsmarkedet dersom det flytter innendørs, skriver Mari Sanden i Dagsavisen

Profitt skal ikke styre eldreomsorgen

I Aften 21. mars forsvarer Nina Torp Høiseter fra Nordlandia Omsorg AS private omsorgstjenester. Hun hevder blant annet at såkalt "fritt brukervalg" fremmer kvalitet. Vår erfaring er dessverre at det heller er stoppeklokka, enn de eldres behov, som kommer i fokus. Les Mari sandens svar her

Støtter Aksjon Forsvar Afp økonomisk

Fylkesmøtet i Fagforbundet Oslo vedtok å bevilge 10.000 kroner til Aksjon forsvar AFP som jobber for å opprettholde AFP-ordningen (avtalefestet pensjon). -Dette er en av våre viktigste kamper framover, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Hun understreker at bevilgningen ikke betyr at vi offisielt har tilsluttet oss aksjonen.