Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Tariff2006: Fagforbundet Oslo stemte ja

Fagforbundet Oslo har i dag informert riksmeklingsmannen og Oslo kommune om at uravstemningen endte med flertall for resultatet i tarifforhandlingene. Den endelige opptellingen viser at over 75% av medlemmene sluttet opp om det anbefalte forslaget.

Nytt nr. 22 - 2006: Sykehjemsetaten sentraliseres

Bystyret vedtok å sentralisere sykehjemmene på onsdagens bystyremøte, til tross for protestene fra Fagforbundet Oslo og partiene på venstresiden.

Streiket mot sporveisgalskapen

- Dette er en skandale og sløsing med offentlige midler. Ordene tilhører Rune Aasen, leder av Sporveiens Arbeiderforening. Fagforeninga gikk til streik mot oppsplittinga av Oslo Sporveier i 14 forskjellige selskap.

Protesterte mot byrådet

Sykehjemsaken kom i fokus da Fagforbundet Oslo markerte seg i Rådhusets borggård under bystyremøtet i dag.

Nytt nr. 21 - 2006: Færre sykehjemsplasser i Oslo

Det ble 250 færre sykehjemsplasser i Oslo i løpet av 2005, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Nytt nr. 20 - 2006: Tariffenighet

34 timer på overtid ble Fagforbundet Oslo og Oslo kommune enige i tariffmeklingen. Brannfolkene smiler aller bredest.

Pappaen vår jobber ikke lenger annenhver helg!

Brannfolk i Oslo fikk redusert arbeidstid fra 42 til 39 timer i uka. Det betyr mer fri i helgene. - Jævla bra, sier gutta på Hovedbrannstasjonen.

Tariff2006: Tariffmelding nr. 24

Kl. 12.05: Fagforbundet Oslo har sagt ja til meklingsmannens forslag. En liste over de viktigste endringene kan leses her.

Enighet i Oslo kommune (Pressemelding Fagforbundet Oslo 25.05.06)

Forslaget gir et tillegg på 7.500 kroner til alle i kommunen. - Vi hopper ikke i taket av glede, men vi har kommet fram til et forslag vi kan anbefale, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo.

Tariff2006: Pressemelding fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo har i dag varslet Oslo kommune om opptrapping av streiken