Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Spørsmål til partiene

Fagforbundet Oslo har stilt 54 spørsmål til partiene. Svarene finner du her

FrP vil privatisere Oslo kommune

Oslo Frp vil kvitte seg med alle de 7.000 kommunalt ansatte innen eldreomsorgen og selge alle sykehjem til private i følge Dagsavisen. Men det stopper ikke der. Oslo FrP ønsker å privatisere all tjenesteyting i Oslo kommune. - På lang sikt skal den kommunale tjenesteproduksjonen avvikles, sier Svenn Kristiansen, ordførerkandidat for Oslo Frp.

Folkemøte 9. august om helseforskjellene i Oslo

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad deltar, sammen med leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler. Konferansier er Knut Roger Andersen. Jørn Hoel holder konsert. Oslo Arbeiderparti ønsker å sette fokus på helseforskjellene i Oslo, og spesielt de utfordringene man har i Groruddalen.

Gatefest for bedre miljø 9. august - SVs Valgkampåpning

Valgkampåpning torsdag 9. august på Grønland v/ Vaterlandsparken kl. 1500. Hold av denne ettermiddagen. Det blir gratiskonsert med flere band og artister på Grønland i tillegg til appeller av sentrale SV-politikere.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 23

I nytt nr 23 kan du lese mer om lovforslag mot sex-kjøp, LOs Sommerpatrulje, en hårsår Erling Lae og mer

Om å feie for egen dør

Høyres nestleder, Per Kristian Foss, bør feie for egen dør før han beskylder LO og den rødgrønne regjering for urent spill, mener Mari Sanden. Les mer i Dagsavisen.

Fagforbundet Oslo og Kompetansesenteret i Oslo har flyttet

Fagforbundet Oslo og Kompetansesenteret i Oslo har flyttet til nye lokaler i Apotekergata 8 (vis a vis VG). Vi har også ny postadresse og tlf: Tlf: 23 06 46 60 Post: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I nytt nr 22 kan du lese mer om mangelen på ansatte i Oslo barnehagene, forskjellig SFO-tilbud i Oslo, lønnsvilkår i private hjemmehjelpsselskaper, hjemfallsretten og mye mer

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden reagerer på LOs behandling av Gerd-Liv Valla. Du kan også lese mer om Fagforbundets motstand mot lovfestet mimstelønn, overgangsordning for autorisasjon og lisens til regulerte helsepersonellgrupper og Nordre Aker Fagforenings engasjement for skolefritidsordningen.

-Det er flaut å være medlem i LO!

Det mener Claus Engen, lokal plasstillitsvalgt i Fagforbundet avd.707 - Barne og familieetaten etter LO sin håndtering av Valla-saken.