Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Les mer om motstanden mot sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør, storsatsing på Groruddalen, privatisering og mye mer i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Nytt nr. 2 - 2007: Eldreomsorg og helseforetak

Kommunene bygger ut eldreomsorgen, viser den nye statistikken. Samtidig foreslår embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet at Helse Sør og Helse Øst slås sammen.

Frisørkurs

Frisørenes fagforening arrangerer kurs for sine medlemmer.

Fagkurs: Angst og selvhjelp - en læringsarena

Seksjon helse og sosial arrangerer fagkurs om angst 28. februar.

Vervekampanje vekker oppmerksomhet

Matpakkene og vervingen til Seksjon helse og sosial vekker interesse hos flere. LO-aktuelt var og besøkte de ivrige kampanjedeltakerne.

Nytt nr. 1 - 2007: Kjernetid og klimakvoter

Det blir gratis kjernetid i barnehagene for alle 4- og 5-åringer i Groruddalen og Søndre Nordstrand. LO følger opp regjeringen og kjøper klimakvoter til alle ansattes flyreiser.

Nytt nr. 40 - 2006: Sykehjemsetaten i fokus

Den siste innspurten i 2006 har vært preget av mye arbeid med sykehjemsetaten. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget har bedt kommunen utsette oppstarten av etaten. Samtidig har Fagforbundet Oslo opprettet Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening.

Nytt nr. 39 - 2006: Oslo-budsjettet vedtatt

Bystyret vedtok budsjettet for 2007 denne uka. Samtidig sa de nei til mistillitsforslaget mot Peter N. Myhre (Frp)

Nytt nr. 38 - 2006: Mistillit mot byråd Myhre

AP, SV og RV stilte mistillitsforslag mot byråd Peter N. Myhre (Frp) på onsdagens bystyremøte, Oslo skal bli Fair-Trade by, og LO gjør kampen mot ufrivillig deltid til en valgkampsak.

Nytt nr. 37 - 2006: Færre sykehjemsplasser?

Sykehjemsplassene blir dyrere. Det er den nye sykehjemsetaten som sørger for det. Konsekvensen kan bli at færre får sykehjemsplass. Samtidig er det klart at byrådet kunne unngått t-banekaoset hvis de hadde hørt på de faglige rådene.