Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 32

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 32 kan du lese om at stillingsstoppen i barnehagene i Nordstrand klages inn til fylkesmannen, om den siste utviklinga i kvikksølvsaken og mye mer.

Kommentar fra Fagforbundet Oslo om politikerlønninger

Fagforbundet Oslo advarer Oslo-politikerne mot forslaget fra Stortingets lønnskommisjon

Ny lov sørger likelønn (frifagbevegelse.no 07.11)

Svenskene har hatt suksess med sin nye likelønnslov. Loven pålegger bedriftene å gå gjennom lønningene en gang i året. Lønnsforskjeller som ikke kan begrunnes blir dermed rettet opp, skriver frifagbevegelse.no.

Stillingsstopp i bydel Nordstrand: 16 barn passes av én voksen (NRK Østlandssendingen)

Flere barnehager varsler at de må stenge fordi de ikke kan ta vare på barna uten flere ansatte. Nå klager foreldrene til Fylkesmannen.

Aksjonér for AFP 22. november

Torsdag 22. november blir det landsomfattende aksjoner for avtalefestet pensjon. Sett allerede nå av tid for å møte fram kl. 15.00 utenfor Stortinget.

Nettnytt fra Seksjon helse og sosial - november 2007

I Nettnytt fra Seksjon helse og sosial november 2007 kan du holde deg oppdatert med mange gode nett-tips.

Pådriver for bedre klima (LO-aktuelt)

Norge har mulighet for å bli et foregangsland innen utvikling av klimavennlig teknologi, produkter og tjenester, mener LO, som går inn for mer fornybar energi i sin klimastrategiske plan som ble lagt fram i formiddag.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 31

I denne ukas Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om drastiske sparetiltak i flere bydeler i Oslo, LOs klimastrategiske plan og at sluttrapporten i kvikksølvsaken slår fast sammenheng mellom kvikksølveksponering og kognitive senskader.

Barnehagekrise i Oslo (Fagbladet)

Ingen vikarer, ingen flere ansatte og ikke mer overtid i år. Det er situasjonen for barnehager i Oslo.

Pressemelding: Byråden må rydde opp i barnehagene

Fagforbundet Oslo krever at byråden griper inn for å hindre at barnehager i Oslo stenges.