Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Regionmøtet 2019 – dette har skjedd

Regionmøtet i Fagforbundet Oslo avholdes 19. – 20. mars. Det er forbundsregionens høyeste organ og avholdes annet hvert år. Denne gangen er 130 delegater, tiltredende og gjester samlet for å velge tillitsvalgte og fatte vedtak om hva organisasjonen skal bruke de neste to årene på.

– Kunsten må kunne kritisere makthaverne

Den siste uken har ytringsfriheten i kunsten vært under angrep fra høyresiden og landets statsminister. Under regionsmøte gikk Nora Hagen på talerstolen og tok til motmæle. – Det er vitalt for demokratiet at kunsten er fri til å kritisere makthaverne.

Ledelsen gjenvalgt i Fagforbundet Oslo

Roger Dehlin, Vidar Evje og Anna Elisabeth Uran ble enstemmig gjenvalgt som ledertrio i Fagforbundet Oslo. Hvem andre ble valgt? Du finner svaret i denne artikkelen.

Stengt tirsdag og onsdag

På grunn av regionsmøte vil det være stengt i Apotekergata frem til torsdag kl. 08.00. Telefon og e-post vil bli besvart av Fagforbundet nasjonalt.

Plassfratredelse fra to tillitsvalgte i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, avd. 028

Fagforbundet Oslo viser til pressemelding fra Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo og tar beslutningen om plassfratredelse til orientering.

Ikke svekk kvinners reproduktive rettigheter

8. mars går vi i tog for blant annet at ingen skal røre abortloven! Møt opp Youngstorget i kveld kl. 18.00.

Roger Dehlin: -Frp vil at eldre og ansatte skal betale for billigere eldreomsorg

-For å si det rett ut så er det de eldre og de ansatte som jobber med de eldre som blir de store taperne hvis Carl I. Hagen får det som han vil. Det er også spesielt at en mann som selv har saksøkte Statens pensjonskasse for å hindre at hans stortingspensjon blir regulert lavere er den som nå mener at det er helt greit og radere andres pensjoner, tordner Dehlin.

Mer hjelp for medlemmene hos Frelsesarmeen

Våre medlemmer vil bli bedre ivaretatt på kryss og tvers i hele landet etter at vi har fått til en bedre tillitsvalgtstruktur.

Det er ikke for sent å snu – Utred Ullevål

Fagforbundet Oslo mener det eneste fornuftige for Oslo Universitetssykehus er å starte gjenoppbygginga av Aker sykehus og utrede Ullevål sykehus.

Snart braker det løs

Regionsmøte er få uker unna. Det samme er valgkampen. Våre tillitsvalgte er klare for begge deler.