Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 13

I Nytt nr. 13 kan du lese mer om medlemskampanjen, 1. mai og tariffoppgjøret i Oslo kommune og i Sporveiene.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 14

I Nytt nr. 14 kan du lese mer om tariffoppgjøret i Oslo og NAVO, medlemskampanjen, 1. mai, helseministerens fadderbarn og mer.

Oslo kommunes krav/tilbud nr. 4

Oslo kommune overleverte sitt krav/tilbud nr. 4 tirsdag 1. mai kl. 04.00.

Forhandlingsresultat i Oslo

KAH har godtatt Oslo kommunes krav/tilbud nr. 5.

God løsning i tariffoppgjøret i Oslo kommune (Pressemelding)

Fagforbundet Oslo og Oslo kommune kom i mål med mellomoppgjøret 2007 6 timer på overtid.

KAHs krav nr. 4

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) leverte sitt krav nr. 4, 1. mai kl 0200

Oslo kommunes krav/tilbud nr. 3

Oslo kommune har nå overlevert sitt krav/tilbud nr. 3 i dag, tirsdag 1. mai kl. 00.30.

Tariffrevisjonen 2007: KAHs krav nr 3 til Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) overleverte sitt krav nr. 3 til Oslo kommune mandag 30.april klokken 23.30.

Oslo kommunes krav/tilbud nr. 2

Oslo kommune har overlevert sitt krav/tilbud nr. 2

KAH har levert krav nr. 2

KAH overleverte sitt krav/tilbud nr 2 til Oslo kommune i dag, fredag 27. april klokken 10. Neste forhandlingsmøte er satt til mandag 30. april kl. 10.00.