Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Narkomane på anbud

Helse Sør-Øst, legger ut hele behandlingstilbudet til narkomane på anbud. Regionen er den eneste av fire helseregioner som har valgt anbudskonkurranse for alle aktører i rusomsorgen.

Fakkelmarkering

Stortinget skal førstkommende torsdag behandle endringer av grunnlovens § 93, som gjelder mindretallsvernet mht. avgivelse av suverenitet.Nei til EU, i samarbeid med en rekke partier og organisasjoner, vil arrangere en fakkelmarkering med appeller utafor Stortinget tirsdag 8.1. klokka 18.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1 2008

I ukens Nytt kan du lese mer om hva Fagforbundet forventer av den rød-grønne regjeringa i forhold til bekjempelse av fattigdom, ungdomsgarantien og skattepolitikken. I tillegg skriver vi om

Den musiske medisin

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo arrangerer fagdag om hvordan sang og musikk kan brukes som en del av behandlingen i eldreomsorgen.

Folkeferiekatalogen for 2008 er klar

Folkeferiekatalogen for 2008 er klar.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 37

I årets siste Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om at Landsstyret sier nei til barnevern på anbud og bydelene i Oslo blir avspist med smuler.

Uttalelser fra landsstyret i Fagforbundet

Landsstyrets møte 13. desember vedtok fire uttalelser. Om situasjonen i barnevernet, om Terra-saken, om dårlig renhold i kommunale bygg og om eldreforliket.

Dobbelkommunikasjon fra Frp (LO-Aktuelt 14.12.2007)

Usammenhengende argumentasjon og mange faktafeil preger Fremskrittspartiets første forsøk på en fagpolitisk håndbok.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 36

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 36 kan du lese mer om budsjett-streiken, en historisk dom for deltidsansatte og mye mer.

Redder klubbene (Nordstrands Blad 13.12.2007)

I budsjettforslaget fra Ap og SV vil ikke Abildsøklubben, Skøyer'n og de tre stillingene i utekontakten bli lagt ned.