Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Helsevesenet privatiseres i Stockholm

De borgerlige i Sverige (Alliansen) har satt i gang en storstilt privatiserting av sykehus og omsorgstjenester, i Stockholmsområdet spesielt. Les Mona Sahlin, leder av Socialdemokraterna, sitt motinnlegg i Svenska Dagbladet

Konferanse om helsereformen

23. januar 2008 arrangerte LO og Fagforbundet en konferanse ”Helsereform - utfordringer og løsninger”. Her kan du lese innledninger og presentasjoner fra konferansen.

Nettnytt fra seksjon helse- og sosial

Her finner du lenker til aktuelle saker innen helse og sosial om bla. sykehusene, sykepleierimport, forskning, fugleinfluensa og kampanjen Arbeid gir merverdi

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 4

I nytt nr 4 kan du lese mer om sykehusøkonomien, og omleggingene i Helse Sør-Øst som kalles Hovedstadsprosessen. Bydel Alna har full barnehagedekning, byrådet er fornøyd med sin korrupsjonstelefon og det er forum for barnevern i mars.

Vant sak om ugyldig oppsigelse

Aker Universitetssykehus HFs oppsigelse av Bente Gjærdingen Hemmingby er ugyldig. I tillegg til å dekke hennes saksomkostninger, må sykehuset også betale erstatning for å ha utsatt henne for en personlig belasting ut over det vanlige.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3 2008

I nytt nr 3 kan du lese mer om ulønnsom konkurranseutsetting i Friluftsetaten, videreutdanning for barnehageansatte, konferansen Kreativ omsorg og festivalen Skeive Dager

Mindre overføringer til Helse Sør-Øst?

En offentlig utredning fra Magnussen- utvalget foreslår å endre på finansieringsnøkkelen mellom de fire helseforetakene. Dette innebærer en reduksjon i bevilgningen på 781 mill kroner for Helse Sør-Øst RHF. Forslaget skal nå ut på høring.

Nytt fra fagforbundet nr 2 2008

I nytt fra Fagforbundet Oslo nr 2 kan du lese mer om sykehusorganisering, konkurranseutsetting, omorganisering av byrådsavdelingene, nye Oset renseanlegg, og byrådets nei til lovfesting av barnehageplass.

Excel-kurs

Fagforbundet Oslo ved Seksjon kontor og administrasjon tilbyr nå kurs for medlemmer av Fagforbundet som er interesserte i å få en innføring i nedenfornevnte tema. Deltakerne må ha kjennskap til Excel og jobbe jevnlig med systemet

Gikk rettens vei for heltidsstilling

Før jul fortalte vi om de fire deltidstilsatte medlemmene i Granvin i Hordaland som gikk rettens vei for å få økt stillling, og vant. Nå kan du laste ned dommen.