Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

FrP vil privatisere Oslo kommune

Oslo Frp vil kvitte seg med alle de 7.000 kommunalt ansatte innen eldreomsorgen og selge alle sykehjem til private i følge Dagsavisen. Men det stopper ikke der. Oslo FrP ønsker å privatisere all tjenesteyting i Oslo kommune. - På lang sikt skal den kommunale tjenesteproduksjonen avvikles, sier Svenn Kristiansen, ordførerkandidat for Oslo Frp.

Gatefest for bedre miljø 9. august - SVs Valgkampåpning

Valgkampåpning torsdag 9. august på Grønland v/ Vaterlandsparken kl. 1500. Hold av denne ettermiddagen. Det blir gratiskonsert med flere band og artister på Grønland i tillegg til appeller av sentrale SV-politikere.

Folkemøte 9. august om helseforskjellene i Oslo

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad deltar, sammen med leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler. Konferansier er Knut Roger Andersen. Jørn Hoel holder konsert. Oslo Arbeiderparti ønsker å sette fokus på helseforskjellene i Oslo, og spesielt de utfordringene man har i Groruddalen.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 23

I nytt nr 23 kan du lese mer om lovforslag mot sex-kjøp, LOs Sommerpatrulje, en hårsår Erling Lae og mer

Om å feie for egen dør

Høyres nestleder, Per Kristian Foss, bør feie for egen dør før han beskylder LO og den rødgrønne regjering for urent spill, mener Mari Sanden. Les mer i Dagsavisen.

Fagforbundet Oslo og Kompetansesenteret i Oslo har flyttet

Fagforbundet Oslo og Kompetansesenteret i Oslo har flyttet til nye lokaler i Apotekergata 8 (vis a vis VG). Vi har også ny postadresse og tlf: Tlf: 23 06 46 60 Post: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I nytt nr 22 kan du lese mer om mangelen på ansatte i Oslo barnehagene, forskjellig SFO-tilbud i Oslo, lønnsvilkår i private hjemmehjelpsselskaper, hjemfallsretten og mye mer

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 21

Fagforbundet Oslos leder Mari Sanden reagerer på LOs behandling av Gerd-Liv Valla. Du kan også lese mer om Fagforbundets motstand mot lovfestet mimstelønn, overgangsordning for autorisasjon og lisens til regulerte helsepersonellgrupper og Nordre Aker Fagforenings engasjement for skolefritidsordningen.

-Det er flaut å være medlem i LO!

Det mener Claus Engen, lokal plasstillitsvalgt i Fagforbundet avd.707 - Barne og familieetaten etter LO sin håndtering av Valla-saken.

Klar for miljøvalgkamp

I neste uke starter Fagforbundet miljøvalgkampen. Over hele landet vil kommune- og fylkestingspolitikere bli konfrontert med ti konkrete krav om lokal klimapolitikk.