Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Aksjonér for AFP 22. november

Torsdag 22. november blir det landsomfattende aksjoner for avtalefestet pensjon. Sett allerede nå av tid for å møte fram kl. 15.00 utenfor Stortinget.

Nettnytt fra Seksjon helse og sosial - november 2007

I Nettnytt fra Seksjon helse og sosial november 2007 kan du holde deg oppdatert med mange gode nett-tips.

Pådriver for bedre klima (LO-aktuelt)

Norge har mulighet for å bli et foregangsland innen utvikling av klimavennlig teknologi, produkter og tjenester, mener LO, som går inn for mer fornybar energi i sin klimastrategiske plan som ble lagt fram i formiddag.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 31

I denne ukas Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om drastiske sparetiltak i flere bydeler i Oslo, LOs klimastrategiske plan og at sluttrapporten i kvikksølvsaken slår fast sammenheng mellom kvikksølveksponering og kognitive senskader.

Barnehagekrise i Oslo (Fagbladet)

Ingen vikarer, ingen flere ansatte og ikke mer overtid i år. Det er situasjonen for barnehager i Oslo.

Pressemelding: Byråden må rydde opp i barnehagene

Fagforbundet Oslo krever at byråden griper inn for å hindre at barnehager i Oslo stenges.

Vil inkludere på ordentlig (frifagbevegelse.no)

LO i Oslo har fattet et enstemmig vedtak for å rekruttere flere innvandrere. LO-avdelingen er lei tomme ord og ønsker å gjøre noe konkret. Hvis Fagforbundets Elvis Chi Nwosu får det som han vil, får vi snart "innvandrerpatruljen".

Tariffrepresentantskap 15. - 16. november

Fagforbundet Oslo er i gang med forberedelsene til vårens tariffoppgjør. Den 15. - 16. november finner tariffrepresentantskapet til Fagforbundet Oslo sted. Hensikten er å vedta hvilke krav Fagforbundet Oslo skal fremme i tariffoppgjøret.

Underskrifter for en konvensjon mot atomvåpen (Pressemelding NTA 30.10.07)

Torsdag 1. november klokka 11.00 utenfor hovedinngangen til Utenriksdepartementet vil utenriksminister Jonas Gahr Støre få overrakt underskrifter fra det norske folk på en oppfordring til regjeringen om å arbeide for en internasjonal konvensjon som forbyr atomvåpen.

Temadag barnevern

Seksjon helse og sosial inviterer til temadag i barnevern 6. desember. Påmelding innen 16. november.