Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 4

I nytt nr 4 kan du lese mer om sykehusøkonomien, og omleggingene i Helse Sør-Øst som kalles Hovedstadsprosessen. Bydel Alna har full barnehagedekning, byrådet er fornøyd med sin korrupsjonstelefon og det er forum for barnevern i mars.

Vant sak om ugyldig oppsigelse

Aker Universitetssykehus HFs oppsigelse av Bente Gjærdingen Hemmingby er ugyldig. I tillegg til å dekke hennes saksomkostninger, må sykehuset også betale erstatning for å ha utsatt henne for en personlig belasting ut over det vanlige.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3 2008

I nytt nr 3 kan du lese mer om ulønnsom konkurranseutsetting i Friluftsetaten, videreutdanning for barnehageansatte, konferansen Kreativ omsorg og festivalen Skeive Dager

Mindre overføringer til Helse Sør-Øst?

En offentlig utredning fra Magnussen- utvalget foreslår å endre på finansieringsnøkkelen mellom de fire helseforetakene. Dette innebærer en reduksjon i bevilgningen på 781 mill kroner for Helse Sør-Øst RHF. Forslaget skal nå ut på høring.

Nytt fra fagforbundet nr 2 2008

I nytt fra Fagforbundet Oslo nr 2 kan du lese mer om sykehusorganisering, konkurranseutsetting, omorganisering av byrådsavdelingene, nye Oset renseanlegg, og byrådets nei til lovfesting av barnehageplass.

Gikk rettens vei for heltidsstilling

Før jul fortalte vi om de fire deltidstilsatte medlemmene i Granvin i Hordaland som gikk rettens vei for å få økt stillling, og vant. Nå kan du laste ned dommen.

Excel-kurs

Fagforbundet Oslo ved Seksjon kontor og administrasjon tilbyr nå kurs for medlemmer av Fagforbundet som er interesserte i å få en innføring i nedenfornevnte tema. Deltakerne må ha kjennskap til Excel og jobbe jevnlig med systemet

Narkomane på anbud

Helse Sør-Øst, legger ut hele behandlingstilbudet til narkomane på anbud. Regionen er den eneste av fire helseregioner som har valgt anbudskonkurranse for alle aktører i rusomsorgen.

Fakkelmarkering

Stortinget skal førstkommende torsdag behandle endringer av grunnlovens § 93, som gjelder mindretallsvernet mht. avgivelse av suverenitet.Nei til EU, i samarbeid med en rekke partier og organisasjoner, vil arrangere en fakkelmarkering med appeller utafor Stortinget tirsdag 8.1. klokka 18.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1 2008

I ukens Nytt kan du lese mer om hva Fagforbundet forventer av den rød-grønne regjeringa i forhold til bekjempelse av fattigdom, ungdomsgarantien og skattepolitikken. I tillegg skriver vi om