Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Arbeidstilsynet gir Oslo kommune refs

Hjemmetjenesten i Oslo får kraftig refs i en ny rapport. Arbeidstilsynet har gjennomgått tilbudet i bydelene, og samtlige har mangler som må rettes opp.Hittil er Grünerløkka den eneste bydelen som har rettet opp manglene, og de resterende bydelene må løse problemene før 15. mars.

Ordføreren krever høyere lønn til byfolk

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) vil at statsansatte bosatt i hovedstaden skal få mer lønn enn sine kolleger i andre deler av landet for å kompensere for de skyhøye bo- og levekostnadene. Han er opptatt av om det kan være mulig å gi et hovedstadstillegg i yrker hvor det er store rekrutteringsproblemer forteller Dagbladet. Fagforbundet Oslo forventer at dette gjenspeiles i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune.

Rikshospitalet behandler kuttforslag 28. februar

Styret i Rikshospitalet HF foreslår å kutte tolv årsverk for leger, 36 årsverk for pleiepersonell og 11 årsverk for andre grupper. Styret legger opp til at budsjettet vedtas den 28. februar.

Kutt på Ullevål sykehus

Får ledelsen ved Ullevål universitetssykehus det som den vil, vedtar styret mandag å kutte hele 300 årsverk. Fagforbundet lokalt frykter lenger ventetid på ambulanse forteller Nrk Østlandssendingen

Heinke Foertsch valgt til ny leder i teoLOgene

Hun overtar etter Frode Lagset som for tiden er feltprest for de norske styrkene i Afghanistan. TeoLOgene organiserer prester, hovedsaklig i den norske Kirke, og er en av våre fagforeninger med sterkest medlemsvekst.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5

I nytt nr 5 kan du lese mer om brukervalg, husleie for revet bygg, nye T-banevogner, Oslo APs forslag om rus-akutt ved Oslo S, barnevern og Fagforbundets barneby

Vil ha et barnevern til barnets beste

Fagforbundet - avd 707 Barne- og familieetatens fagforening har klare meninger om at barnevernet i Oslo kommune kan bli bedre. I dag kjøper Oslo kommune i større og større grad tjenester fra private aktører.

Helsevesenet privatiseres i Stockholm

De borgerlige i Sverige (Alliansen) har satt i gang en storstilt privatiserting av sykehus og omsorgstjenester, i Stockholmsområdet spesielt. Les Mona Sahlin, leder av Socialdemokraterna, sitt motinnlegg i Svenska Dagbladet

Konferanse om helsereformen

23. januar 2008 arrangerte LO og Fagforbundet en konferanse ”Helsereform - utfordringer og løsninger”. Her kan du lese innledninger og presentasjoner fra konferansen.

Nettnytt fra seksjon helse- og sosial

Her finner du lenker til aktuelle saker innen helse og sosial om bla. sykehusene, sykepleierimport, forskning, fugleinfluensa og kampanjen Arbeid gir merverdi