Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Seksjon Helse og Sosial

Her finner du årets første nyhetsbrev fra Seksjon Helse og Sosial med yrkesfalig stoff, informasjon om kommende konferanser og mer.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Fagforbundet Oslo arrangerer åpent møte om sykehusene 26. februar. Dette og mer om sykehus, pensjonskutt, ulovlig alkoholtesting og kjønnsforskningsmessen 2008 kan du lese om i Nytt nr 7

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6

I nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 kan du lese mer om AFP, Caremas overtagelse av St.Hanshjemmet, økonomiske kutt på alle Oslo sykehusene, økt antall uføre på trygd, og sosial dumping som følge av EUs regelverk.

Snart kommer nytt billettsystem

Nær 25 år og 550 millioner kroner er brukt på å få i gang et nytt elektronisk billettsystem i Oslo og omegn. Nå skal systemet teknisk sett være brukbart til sommeren, men full lanseringsdato er helt i det blå.

Går samlet imot budsjettkuttene

Ansattes representanter ved de fire største Oslo-sykehusene har konsekvent stemt imot budsjettforslagene.

Frykter nedleggelse av Aker

Fagforbundet Aker universitetssykehus mener forslaget om ny sykehusstruktur for Oslo og omegn sannsynligvis betyr full nedleggelse av Aker sykehus dersom det blir vedtatt. På Aker har de lykkes med å få de politiske representantene i styret med på bedre konsekvensutredning av budsjettforslaget

Arbeidstilsynet gir Oslo kommune refs

Hjemmetjenesten i Oslo får kraftig refs i en ny rapport. Arbeidstilsynet har gjennomgått tilbudet i bydelene, og samtlige har mangler som må rettes opp.Hittil er Grünerløkka den eneste bydelen som har rettet opp manglene, og de resterende bydelene må løse problemene før 15. mars.

Ordføreren krever høyere lønn til byfolk

Oslo-ordfører Fabian Stang (H) vil at statsansatte bosatt i hovedstaden skal få mer lønn enn sine kolleger i andre deler av landet for å kompensere for de skyhøye bo- og levekostnadene. Han er opptatt av om det kan være mulig å gi et hovedstadstillegg i yrker hvor det er store rekrutteringsproblemer forteller Dagbladet. Fagforbundet Oslo forventer at dette gjenspeiles i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune.

Rikshospitalet behandler kuttforslag 28. februar

Styret i Rikshospitalet HF foreslår å kutte tolv årsverk for leger, 36 årsverk for pleiepersonell og 11 årsverk for andre grupper. Styret legger opp til at budsjettet vedtas den 28. februar.

Kutt på Ullevål sykehus

Får ledelsen ved Ullevål universitetssykehus det som den vil, vedtar styret mandag å kutte hele 300 årsverk. Fagforbundet lokalt frykter lenger ventetid på ambulanse forteller Nrk Østlandssendingen