Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Krever stans av fiaskoprosjekt

Opposisjonen slakter byrådets IKT-reform som har påført Oslo kommune over hundre millioner kr i tap. Trond Jensrud (Ap) krever at byrådet legger reformen på is for å unngå større pengetap.

Kurskatalogen vedtatt

Kurskatalogen for 2008 er vedtatt på representantskapsmøtet 28. mars, og vil bli publisert på nettsidene og sendt ut til fagforeningene i løpet av april. I mellomtiden er tre nye yrkesfaglige kurs lagt ut under kurssiden.

Varsler konflikt i LO/NHO-området

Fra 1. april kl 24.00 inntrer konflikt dersom meklingen ikke fører fram. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 2. april kl 06.00. For Fagforbundet Oslo berører dette 24 medlemmer i Oslo-kinoene som er tatt ut

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 10

I Nytt nr 10 kan du lese mer om tariffoppgjøret i NHO-området, full seier i kampen for tariffavtale ved Sentrum Røntgen, vårt ønske om å fjerne billettsalg fra buss og trikk samt regjeringens forslag for å sikre vannkraften.

Fagforbundet har seiret i konflikten med Sentrum Røntgeninstitutt!

Sentrum Røntgeninstitutt har besluttet å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det innebærer at det inngås tariffavtale med AFP for de ansatte. - Det er en full seier for våre krav, sier Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet.

Vellykket tillitsvalgtskolering

Fagforbundet Oslo har en omfattende tillitsvalgtskolering og med jevne mellomrom arrangerer fylket og en rekke av våre fagforeninger fase 2-skolering for tillitsvalgte.

-Forventer at Oslo kommune rydder opp

- Fagforbundet Oslo forventer at Oslo kommune rydder i opp i forhold til lovbrudd hos entreprenører på sine byggeplasser, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

Les mer om tariffoppgjøret, sykehjem på anbud, uønska deltid, situasjonen for fagbevegelsen i Gaza

Nytt fra Seksjon helse og sosial

Årets første nettnytt fra Seksjon helse og sosial er ute med lenker til aktuell yrkesfaglig informasjon i helse og sosialsektoren

Paulus og Hovseter sykehjem på anbud

Paulus sykehjem og Hovseterhjemmet er igjen ute på anbud, Fagforbundet Oslo er derfor bekymret for de ansattes arbeidsvilkår.