Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

LO fremmer lønnskrav i Helseforetakene

Mandag leverte LO-stat sine krav i A2 delen i som gjelder helseforetakene i SPekter

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 12

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 12 kan du lese mer om tariffoppgjøret, en romsligere asylpolitikk, Oslopakke 3, traineeprogram for funksjonshemmede, debattmøte om solidaritet og noe mer.

Ferdig med de sosiale bestemmelsene

I Spekter får de ansatte beholde frysbestemmelsen i forhold til pensjon. Det betyr at de ansatte beholder de pensjonsordninger de har i dag, inntil det eventuelt skjer noe med pensjonene i offentlig sektor forøvrig.

Fagforbundet Oslos tillitsvalgtsider

Tillitsvalgtsidene våre er nede for tiden, nytt brukernavn og passord distribueres via fagforening, når vi åpner dem igjen i nær framtid. Husk at du finner mye nyttig informasjon på Fagforbundet sentralt sine tillitsvalgtsider.

Enkle investeringer gir bedre arbeidsmiljø for renholdere

Onsdag 2. april avholdt Seksjon Samferdsel og teknisk kurset: Renhold. renholdsartikler og utstyr/ kjemikalier- Ergonomi. Mange renholdere fikk se en hverdag de hittil bare har kunnet ønske seg

Medlemsvekst for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde pr 01.04, 33 788 medlemmer og har økt med over 100 medlemmer siden nyttår. Fortsetter veksten vil vi runde 34 000 medlemmer i løpet av året, og Fagforbundet kan bli over 300 000 medlemmer.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 11

I nytt nr 11 kan du oppdatere deg på tariffoppgjøret, lese mer om Oslo kommunes IKT-fiasko, nytt inntektssystem for kommune-Norge hvor Oslo kan bli den store taperen og du inviteres til et seminar om likelønn.

Våre krav overlevert Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH), presenterte klokken 09.00 i dag sitt første kravsdokument til Oslo kommuneHovedkravene er anstendig lønn, pensjon, og uttelling for kompetanse og erfaring.

Kurskatalogen er publisert

Årsmøteperiodens kurskatalog er nå lagt ut (april 08 - mars 09). Bruk linken til kurs i menyen til venstre. Papirutgaven er i trykken.

Krever anstendig lønn i Oslo

Anstendig lønn for lavlønte, pensjon og uttelling for kompetanse og erfaring. Det er hovedkravene som LO-organiserte i Oslo kommune leverte ved forhandlingsstart i dag.