Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Forhandlingene fortsetter i Oslo kommune

KAH har nå levert sitt dok 4 som svar på kommunens krav-tilbud 3. Neste forhandlingsmøte blir onsdag 30. april kl 11.00

1. mai 2008

1. mai er vår internasjonale solidaritetsdag. Fagforbundet Oslo henstiller til alle om å møte på Youngstorget. Vi skal nok en gang være den største seksjonen i toget.

KAH har levert sitt kravdokument nr 3

Tariffoppgjøret Oslo kommune fortsetter, og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) har konkretisert flere krav i Dok 3. Neste forhandlingsmøte er tirsdag 29. april kl 13.00.

Business kveler sykehusene

Feilspor: De fleste er interessert i bedre kostnadsinformasjon for å få bedre beslutninger om offentlig ressursbruk. Det er naivt å tro at forretningsregnskap gir tilstrekkelig kostnadsinformasjon til slike beslutninger.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13/08

I nytt nr 13 kan du lese om tatiffoppgjøret, kutt i sykehusene, Hovedstadsprosessen, ambulansesaken i Sofienbergparken, 1. mai, politisk meningsmåling for Oslo samt mistanke om økt ufrivillig deltid

Tariffoppgjøret Oslo kommune

Partene møtes til nytt forhandlingsmøte mandag 28. april kl 13.00. KAH Kommuneansattes Hovedsammenslutning har levert fra seg andre runde med krav til Oslo kommune.

Fagforbundet Oslo fremmer nytt krav i Oslo Kommune

Fagforbundet Oslo leverte via Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) Dok 2 med krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune på torsdag.

Sikrer medbestemmelse

Fagforbundet vil ha reell medvirkning, gode prosesser og gode beslutningsgrunnlag for omstilling av sykehusene i Osloområdet. - Helt konkret vil vi ha en omstillingsavtale for best mulig å sikre de ansatte gjennom prosessen, sier Svein Øverland, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst til OSS tillitsvalgte.

Hvorfor stilles det ikke flere spørsmål rundt hovedstadsprosessen?

Foreløpig står Fagforbundet sørgelig alene om å kreve Hovedstadsprosessen stanset. Fagforbundet Oslo forventer at det politiske Oslo snart våkner.

Katastrofale kutt i rehabilitering- SSR Kristiansand vurderes nedlagt

SSR (Spesialsykehuset for Rehabilitering) er pålagt å kutte ytterligere 32 millioner kr med årsvirkning i 2008. Samlet er da kuttet i 2008 37 mill. kr. Direktøren ved SSR ser ikke at dette kan løses på andre måter enn å stenge hele SSR Kristiansand, si opp alle ca 160 ansatte.