Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

-Rydd opp i kaoset

I Oslo sporveiers Arbeiderforenings medlemsblad tar Rune Aasen ett oppgjør med organiseringa av kollektivtrafikken i Oslo. Du finner også stoff om tariffoppgjøret og mye annet i medlemsavisa

Framdriften for meklingen i Oslo kommune avklart

Neste møte med Riksmeklingsmannen er tirsdag 13.mai kl 14.00. Meklingen starter tirsdag 20. mai kl 10.00. Frist for meklingen er torsdag 22. mai kl 24.00.

Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet sykehjemsetaten er opprørt over helsebyråden, sykehotellet har fått en løsning, Fagforbundet Oslo arrangerer konferanse om rus og psykiatri. Dette er noe av det du kan lese om i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

- Arbeiderpartiet må rydde opp i sykehotelldebatten

Fagforbundet Oslo krever at helseminister Sylvia Brustad skjærer gjennom slik at sykehotellet kan bygges som planlagt, som en del av Rikshospitalets sin ordinære virksomhet. Vi forventer også at Arbeiderpartiet klargjør at de ser en prinsippiell forskjell mellom et hotell drevet av sykehuset selv eller av private investorer.

Nærmer oss 34000 medlemmer

I månedskiftet april/mai hadde Fagforbundet Oslo 33 945 medlemmer. Det er en økning på 270 medlemmer siden årsskiftet

- Et bra resultat

Fagforbundet i Sporveien og KTP enige i lønnsoppgjøret. Resultatet av forhandlingene innebærer at alle får et generelt tillegg samt et ekstra trinn for de lavtlønte.

Følg reglene for innkjøp

Seksjonsleder for Samferdsel og teknisk i Fagforbundet i Oslo, Jan-Edvard Monsrud, etterspør hvorfor Kommunerevisjonen gang på gang avdekker brudd på innkjøpsreglementet i dette innlegget i Aftenposten Aften 2. mai

KAH brøt forhandlingene i Oslo kommune

KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) har brutt forhandlingene med Oslo kommune. Oslo kommunes krav om full lokal lønnsdannelse er det alvorligste angrepet på overenskomsten vi har opplevd i senere tid. Les hele pressemeldingen

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det er brudd i forhandlingene i Oslo kommune. Oppgjøret går til mekling hos Riksmeklingsmannen.

Slåss for lønn å leve av

Det er harde fronter i lønnsoppgjøret i Oslo Kommune: - Dette handler om at voksne folk skal kunne brødfø seg selv, sier Arne Halaas i Fagforbundet til Klassekampen.