Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

90% takker nei til Bussbarnehagen

Aftenposten skriver om gigantbarnehagen på Bredtvedt som skal skal løse barnehagemangelen, men foreldre sier nei til å busse barna sine til barnehagen

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16 kan du lese mer om tariffoppgjøret, viktig seier i retten om turnustid, rus/psykiatrikonferanse, kamp mot telt i asylmottak og litt til

Her vil en Oslo-streik ramme

Nesten 2 500 ansatte i Oslo kommune kan være i streik fra fredag dersom meklingene med LO, Unio, YS og akademikerne bryter sammen. 1800 av disse er medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Oslo kommunes "Terra -skandale"

IKT-skandalen i Oslo kommune har en kostnadssprekk på 269 millioner kroner. Det kom fram da byrådet la fram revidert Oslo-budsjett i dag.

Sykehusdirektører lei detaljstyring

Syv av ti sykehusdirektører mener at helseforetakene mottar så mange styringssignaler at det hindrer effektiv sykehusdrift.

Ny modell for Helse-Norge

Helsevesenet må bruke folk og ressurser på en bedre måte Det skriver Kjell Maartmann-Moe, lege og leder for Helse- og velferdspolitisk nettverk i Oslo og Akershus Arbeiderparti og legen Odd Kvamme i et innlegg i Nationen

1800 fagforbundsmedlemmer streikeklare i Oslo

Fagforbundet Oslo har varslet streik for i underkant av 1800 medlemmer i elleve bydeler og sju etater, med vekt på kontorfaglig personell og SFO-ansatte i bydelene.- Vi vil særlig ramme arbeidsgivers inntektsfunksjon, sier nestleder Arne Halaas i Fagforbundet Oslo til Fagbladet

Disse tas ut i streik i første fase

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjør, budsjettkrise i bydel Nordre Aker, skjemavelde i eldreomsorgen, LOs internasjonale engasjement og mye mer

-Heltemodig innsats reddet også grevlinger

Under den dramatiske storbrannen i Oslo kom også brannvesenet tre grevlinger til unnsetning. Brannsjefen i Oslo mener bebyggelsen burde vært skjermet bedre.