Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Medlemsvekst for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde pr 01.04, 33 788 medlemmer og har økt med over 100 medlemmer siden nyttår. Fortsetter veksten vil vi runde 34 000 medlemmer i løpet av året, og Fagforbundet kan bli over 300 000 medlemmer.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 11

I nytt nr 11 kan du oppdatere deg på tariffoppgjøret, lese mer om Oslo kommunes IKT-fiasko, nytt inntektssystem for kommune-Norge hvor Oslo kan bli den store taperen og du inviteres til et seminar om likelønn.

Våre krav overlevert Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH), presenterte klokken 09.00 i dag sitt første kravsdokument til Oslo kommuneHovedkravene er anstendig lønn, pensjon, og uttelling for kompetanse og erfaring.

Kurskatalogen er publisert

Årsmøteperiodens kurskatalog er nå lagt ut (april 08 - mars 09). Bruk linken til kurs i menyen til venstre. Papirutgaven er i trykken.

Krever anstendig lønn i Oslo

Anstendig lønn for lavlønte, pensjon og uttelling for kompetanse og erfaring. Det er hovedkravene som LO-organiserte i Oslo kommune leverte ved forhandlingsstart i dag.

Krever stans av fiaskoprosjekt

Opposisjonen slakter byrådets IKT-reform som har påført Oslo kommune over hundre millioner kr i tap. Trond Jensrud (Ap) krever at byrådet legger reformen på is for å unngå større pengetap.

Kurskatalogen vedtatt

Kurskatalogen for 2008 er vedtatt på representantskapsmøtet 28. mars, og vil bli publisert på nettsidene og sendt ut til fagforeningene i løpet av april. I mellomtiden er tre nye yrkesfaglige kurs lagt ut under kurssiden.

Varsler konflikt i LO/NHO-området

Fra 1. april kl 24.00 inntrer konflikt dersom meklingen ikke fører fram. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 2. april kl 06.00. For Fagforbundet Oslo berører dette 24 medlemmer i Oslo-kinoene som er tatt ut

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 10

I Nytt nr 10 kan du lese mer om tariffoppgjøret i NHO-området, full seier i kampen for tariffavtale ved Sentrum Røntgen, vårt ønske om å fjerne billettsalg fra buss og trikk samt regjeringens forslag for å sikre vannkraften.

Fagforbundet har seiret i konflikten med Sentrum Røntgeninstitutt!

Sentrum Røntgeninstitutt har besluttet å melde seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det innebærer at det inngås tariffavtale med AFP for de ansatte. - Det er en full seier for våre krav, sier Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet.