Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Disse tas ut i streik i første fase

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjør, budsjettkrise i bydel Nordre Aker, skjemavelde i eldreomsorgen, LOs internasjonale engasjement og mye mer

-Heltemodig innsats reddet også grevlinger

Under den dramatiske storbrannen i Oslo kom også brannvesenet tre grevlinger til unnsetning. Brannsjefen i Oslo mener bebyggelsen burde vært skjermet bedre.

-Rydd opp i kaoset

I Oslo sporveiers Arbeiderforenings medlemsblad tar Rune Aasen ett oppgjør med organiseringa av kollektivtrafikken i Oslo. Du finner også stoff om tariffoppgjøret og mye annet i medlemsavisa

Framdriften for meklingen i Oslo kommune avklart

Neste møte med Riksmeklingsmannen er tirsdag 13.mai kl 14.00. Meklingen starter tirsdag 20. mai kl 10.00. Frist for meklingen er torsdag 22. mai kl 24.00.

Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet sykehjemsetaten er opprørt over helsebyråden, sykehotellet har fått en løsning, Fagforbundet Oslo arrangerer konferanse om rus og psykiatri. Dette er noe av det du kan lese om i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

- Arbeiderpartiet må rydde opp i sykehotelldebatten

Fagforbundet Oslo krever at helseminister Sylvia Brustad skjærer gjennom slik at sykehotellet kan bygges som planlagt, som en del av Rikshospitalets sin ordinære virksomhet. Vi forventer også at Arbeiderpartiet klargjør at de ser en prinsippiell forskjell mellom et hotell drevet av sykehuset selv eller av private investorer.

Nærmer oss 34000 medlemmer

I månedskiftet april/mai hadde Fagforbundet Oslo 33 945 medlemmer. Det er en økning på 270 medlemmer siden årsskiftet

- Et bra resultat

Fagforbundet i Sporveien og KTP enige i lønnsoppgjøret. Resultatet av forhandlingene innebærer at alle får et generelt tillegg samt et ekstra trinn for de lavtlønte.

Følg reglene for innkjøp

Seksjonsleder for Samferdsel og teknisk i Fagforbundet i Oslo, Jan-Edvard Monsrud, etterspør hvorfor Kommunerevisjonen gang på gang avdekker brudd på innkjøpsreglementet i dette innlegget i Aftenposten Aften 2. mai