Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 19

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med konferansen "Mellom alle stoler", det er politisk streik i Trondheim, Fagforbundet vil bruke reservasjonsretten mot EUs tjenestedirektiv. Pro senteret har gjennomført en undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon

Utvidet frist for tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det er kommet meldinger om at enkeltmedlemmer ikke har fått tilsendt uravstemningsdokumentet. Derfor har fagforeningene fått henstilling om å ta i mot stemmesedler som blir levert inn etter fristen. Kontakt egen fagforening for ny frist.

Nettnytt fra Seksjon Helse og sosial

I nettnytt finner du en rekke lenker til nyheter og aktuelle ressurser for ansatte i helse- og sosialsektoren, bl. a. statusrapport for barn og unge i psykisk helsevern, hjertemedisin, Karl Evang prisen og mye mer.

Tariffforhandlingene fortsetter i PBL og KA

Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund - PBL og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon - KA fortsetter

Hovedstadsprosessen - "10 dager til 50 års utredning"

I Aften fredag 6. juni hadde leder i Fagforbundet Oslo dette svarinnlegget til viseadm. dir. Mari Trommald

Stem ja til forhandlingsresultatet i uravstemninga

Fristen for uravstemning i tariffområdet Oslo kommune nærmer seg. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 18

Les mer om tariffoppgjøret i PBL og HSH/HUK, hovedstadsprosessen, LO kongressen og LO på din side

Streiken i Oslo kommune er over

Representanter for de streikende kommuneansatte og Oslo kommune har kommet til enighet og KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har undertegnet en enighetsprotokoll.

Fagforbundet Oslos innspill til organisering av sykehusene

Helse Sørøst har bedt om innspill til organiseringen av sykehusene som en del av Hovedstadsprosessen. Her finner du vårt innspill

Rundet 34000 medlemmer

Fagforbundet Oslo hadde pr 0206 34039 medlemmer, noe som er en oppgang på 367 medlemmer siden nyttår