Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Gerd-Liv Valla er hovedtaler 8. mars

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle medlemmer til å bli med å markere den internasjonale kvinnedagen 8.mars 2008!

Nytt fra Fagforbundet nr 8

I Nytt kan du lese mer om ny politikk og åpent møte vedrørerende Oslo-sykehusene., 8. mars, at Regjeringen styrker tillitsvalgtes innsynsrett og streiken i Sentrum Røngen.

Et helhetlig sykehustilbud til Oslos befolkning

Representantskapet i Fagforbundet Oslo har vedtatt en uttalelse om Hovedstadsprosessen og sykehuspolitikk. Vi krever at Hovedstadsprosessen stanses, bedre samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og bedre styring og organisering av sykehusene.

Mange innspill til Hovedstadsprosessen

Deltagerne på Fagforbundet Oslo åpne møte ga klare tilbakemeldinger til ledelsen i Helse Sør-Øst om Hovedstadsprosessen. Sykehus er tydelig et tema som er viktig for befolkningen, nesten 300 deltagere møtte fram for å høre viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Mari Trommald, legge fram deres planer, og mange tok ordet i den påfølgende debatten. SVs Knut Even Lindsjørn angrep også Arbeiderpartiet for å snakke med to stemmer i saken.

Åpent møte om Oslo-sykehusene og Hovedstadsprosessen

Tirsdag 26. februar kl 18.00. Samfunnsalen, Arbeidersamfunnets plass 1.

LHLs personalavdeling fornøyd med styrets tiltak

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har vært gjennom en turbulent tid med gransking av tidligere ledelse. Nå står LHLs personalavdeling sammen med den nye ledelsen i oppryddingen, og er trygge på at LHL kommer styrket ut av prosessen

Nytt fra Seksjon Helse og Sosial

Her finner du årets første nyhetsbrev fra Seksjon Helse og Sosial med yrkesfalig stoff, informasjon om kommende konferanser og mer.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Fagforbundet Oslo arrangerer åpent møte om sykehusene 26. februar. Dette og mer om sykehus, pensjonskutt, ulovlig alkoholtesting og kjønnsforskningsmessen 2008 kan du lese om i Nytt nr 7

Frykter nedleggelse av Aker

Fagforbundet Aker universitetssykehus mener forslaget om ny sykehusstruktur for Oslo og omegn sannsynligvis betyr full nedleggelse av Aker sykehus dersom det blir vedtatt. På Aker har de lykkes med å få de politiske representantene i styret med på bedre konsekvensutredning av budsjettforslaget

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6

I nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6 kan du lese mer om AFP, Caremas overtagelse av St.Hanshjemmet, økonomiske kutt på alle Oslo sykehusene, økt antall uføre på trygd, og sosial dumping som følge av EUs regelverk.