Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 20

I Nytt fra Fagforbundet Oslo kan du lese mer om Hovedstadsprosessen, Davidsens krav til regjeringen, Spekter som lobber for privatisering, Skeive dager og private vannverk som rekommunaliseres i Europa

"Offentlig arbeidsgiverforening" lobber for privatisering

Klassekampen avslører at arbeidsgiverforeningen for konkurranseutsatte bedrifter, Spekter, bruker statens penger til å lobbyere for økt privatisering og konkurranse­utsetting.

Frøiland bør holde seg unna Hovedstadsprosessen!

Direktør i Helse Bergen, Rannveig Frøiland går til angrep på Arbeiderpartiets Jan Bøhler fordi han har en mening om høringsutkastet til Helse Sørøst i Hovedstadsprosessen. Fagforbundet Oslo reagerer på dette forsøket på å kvele en politisk debatt.

Ja i uravstemningen i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at medlemmene i tariffområdet Oslo kommune sa ja til meklingsmannens forslag med et overveldende flertall. Tariffoppgjøret fortsetter nå med sentrale justeringer og lokale forhandlinger etter sommeren.

Mobilisering mot Helse Sør Øst

Helse Sør-Øst la mandag fram planene for omorganiseringen av sykehusene i landets største helseregion, i den såkalte Hovedstadsprosessen. Fler enn Fagforbundet Oslo reagerer på planene

Gratulerer med dagen - Fagforbundet fem år

17. juni 2003 ble Fagforbundet stifta når Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg sammen.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 19

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med konferansen "Mellom alle stoler", det er politisk streik i Trondheim, Fagforbundet vil bruke reservasjonsretten mot EUs tjenestedirektiv. Pro senteret har gjennomført en undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon

Bli med på Skeive dager 2008

Skeive Dager arrangeres i Oslo fra fredag 20. juni til og med søndag 29. juni 2008. LO-leder Roar Flåthen oppfordrer alle forbund, foreninger og klubber til å stille med folk og faner i paraden lørdag 28. juni

Nettnytt fra Seksjon Helse og sosial

I nettnytt finner du en rekke lenker til nyheter og aktuelle ressurser for ansatte i helse- og sosialsektoren, bl. a. statusrapport for barn og unge i psykisk helsevern, hjertemedisin, Karl Evang prisen og mye mer.

Utvidet frist for tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det er kommet meldinger om at enkeltmedlemmer ikke har fått tilsendt uravstemningsdokumentet. Derfor har fagforeningene fått henstilling om å ta i mot stemmesedler som blir levert inn etter fristen. Kontakt egen fagforening for ny frist.