Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

1800 fagforbundsmedlemmer streikeklare i Oslo

Fagforbundet Oslo har varslet streik for i underkant av 1800 medlemmer i elleve bydeler og sju etater, med vekt på kontorfaglig personell og SFO-ansatte i bydelene.- Vi vil særlig ramme arbeidsgivers inntektsfunksjon, sier nestleder Arne Halaas i Fagforbundet Oslo til Fagbladet

Sykehusdirektører lei detaljstyring

Syv av ti sykehusdirektører mener at helseforetakene mottar så mange styringssignaler at det hindrer effektiv sykehusdrift.

Ny modell for Helse-Norge

Helsevesenet må bruke folk og ressurser på en bedre måte Det skriver Kjell Maartmann-Moe, lege og leder for Helse- og velferdspolitisk nettverk i Oslo og Akershus Arbeiderparti og legen Odd Kvamme i et innlegg i Nationen

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjør, budsjettkrise i bydel Nordre Aker, skjemavelde i eldreomsorgen, LOs internasjonale engasjement og mye mer

-Heltemodig innsats reddet også grevlinger

Under den dramatiske storbrannen i Oslo kom også brannvesenet tre grevlinger til unnsetning. Brannsjefen i Oslo mener bebyggelsen burde vært skjermet bedre.

Disse tas ut i streik i første fase

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for i underkant av 1800 medlemmer fordelt på 11 bydeler og 7 etater. En streik i Oslo kommune kan begynne fra arbeidsdagens begynnelse fredag 23. mai 2008.

-Rydd opp i kaoset

I Oslo sporveiers Arbeiderforenings medlemsblad tar Rune Aasen ett oppgjør med organiseringa av kollektivtrafikken i Oslo. Du finner også stoff om tariffoppgjøret og mye annet i medlemsavisa

Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet sykehjemsetaten er opprørt over helsebyråden, sykehotellet har fått en løsning, Fagforbundet Oslo arrangerer konferanse om rus og psykiatri. Dette er noe av det du kan lese om i Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

Framdriften for meklingen i Oslo kommune avklart

Neste møte med Riksmeklingsmannen er tirsdag 13.mai kl 14.00. Meklingen starter tirsdag 20. mai kl 10.00. Frist for meklingen er torsdag 22. mai kl 24.00.

- Arbeiderpartiet må rydde opp i sykehotelldebatten

Fagforbundet Oslo krever at helseminister Sylvia Brustad skjærer gjennom slik at sykehotellet kan bygges som planlagt, som en del av Rikshospitalets sin ordinære virksomhet. Vi forventer også at Arbeiderpartiet klargjør at de ser en prinsippiell forskjell mellom et hotell drevet av sykehuset selv eller av private investorer.