Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nett-nytt fra Seksjon Helse og sosial

Her finner du lenker til aktuelle saker om bl.a Parkinson, bivirkningsregisteret, rus i norske fengsler, kjønnslemlestelse

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 25

I nytt denne uken kan du ese mer om innstramning i asylpolitikken, konferanser og kurs, European Social Forum, Sagene Folkebad og mye mer

HSH-HUK oppgjøret ferdig

Det er forhandlingsløsning mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Fagforbundet på område Helse-Utdanning-Kultur (HUK).

Full lønnspott på Lovisenberg

Partene ble i går ettermiddag, 27. august, enige i lønnsoppgjøret for Lovisenberg diakonale sykehus. De ansatte får identisk lønn og tillegg på linje med resultatet i område 10, Spekter Helse, noe Fagforbundet er svært fornøyd med.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 24

I denne ukens nytt kan du lese mer om Samhandlingsreformen til helseministeren, Fagforbundets holdning til likelønnskommisjonen, kommunalkonferansen og litt til

Krever eget likestillingsombud

Likestilling er fortsatt en saga blott, spesielt når det kommer til likelønn. Derfor krever Fagforbundet et eget likestillingsombud for menn og et for kvinner.

Informasjon om lokale forhandlinger i Oslo kommune.

Partene har endret tidspunktene noe i forhold til det som opprinnelig var inntatt i Riksmeklingsmannens møtebok.

Bussjåfører bor i ulovlig hybelhus

-Vi reagerer på at Unibuss ikke tar ansvar for boforholdene til de utenlandske arbeiderne, sier Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 23

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 23 kan du lese mer om forhandlingene om ny offentlig pensjonsordning, mangel på svømmehaller, høring om eldreomsorgen i Oslo med mer.

Vedr. Oslo Arbeiderpartis stortingsnominasjon

Fagforbundet Oslo deltar ikke i nominasjonsprosessen i Oslo Arbeiderparti. I Aftenposten lørdag framstilles det som om Fagforbundet Oslo mener mye og mangt om både Gahr Støre og hvem som bør bli Stortingsrepresentanter. Dette medfører ikke riktighet.