Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

104 færre sykehjemsplasser

Bydelene i Oslo har bestilt 104 færre sykehjemsplasser i 2009 enn i fjor. Likevel mener helsebyråd Jøran Kallmyr (Frp) at det skal bli lettere å få sykehjemsplass.

Oppstartsmøte forflerkulturelt møtested for kvinner

LOs distriktskontor Oslo og Akershus arrangerer flerkulturelt møtested for kvinner. Første kveld i 2009 er onsdag 4. februar

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 4

Krisepakka gir milliardløft for Oslo, framtidas storbylegevakt planlegges og fortsatt ingen ny sykehusdirektør erblant sakene i denne ukas nytt

Oslo Ap kjemper mot salg av Sporveisbussene

Bystyret har vedtatt at byrådet ikke kan selge Unibuss som er et selskap vi kjenner som Sporveisbussene. Det fryktes at et flertall i bystyret kan gå inn for å selge bussene

Fagbevegelsen mobiliserer for Gaza- ny giverrekord

Norsk Folkehjelp opplever massiv støtte fra Fagbevegelsen til deres arbeid i Gaza. Palestinerne trenger vår støtte i lang tid framover

Trikkefører endelig frikjent for drap

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens døm, men nå er anken trukket tilbake. Lagmannsretten kom fram til at trikkeføreren hadde sett i speilet og fulgt de sikkerhetsprosedyrer hun skulle, og at hun derfor ikke var skyld i dødsfallet.

Fra privat til offentlig sektor

Finanskrisa gir også muligheter, offentlig sektor trenger flere ansatte i omsorgsyrkene. Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, tok det valget forrige gang Norge hadde vanskelige økonomiske tider.

Byrådsklassen - Helsefagarbeider

Mange voksne har lang arbeidserfaring, men mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Olo kommune tilbyr dem nå teorikurs i helsearbeiderfaget

Nattarbeid øker faren for helseplager

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at lange arbeidsdager- og økter blant annet gir økt ulykkesrisiko, økt risiko for psykiske plager, hjerte-karsykdommer og sannsynligvis også muskel-skjelettplager.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Regjeringens krisepakke, sykehusstyring i Oslo, Rød-grønt flertall, gratis tannhelse, Flexus og barnehager et populært velferdstilbud er temaer i denne ukas nytt