Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 28

Mer New public management i oslo kommune, Tøyenbadet åpner,mer omorganisering i sykehjmsetaten og god medlemsøkning i Fagforbundet Oslo. Dette kan du lese om i ukens nytt

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 27

I nytt nr 27 kan du lese mer om Oslo- budsjettet 2009, LOs medlemsdebatt, bedre kommuneøkonomi og utidig sykehusutspill fra Industri og energi.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 26

Denne uken forteller vi om tariffoppgjøret i HSH-HUK, sentrale justeringer i tariffoppgjøret i Oslo kommune, Norsk folkehjelp som trenger hjelpeverger for mindreårige asylsøkere og mye mer

Rimelig fornøyd med de sentrale justeringene

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, er fornøyd med resultatet av de sentrale justeringsforhandlingene som ble avsluttet natt til fredag 12. september

Sentrale justeringer i Oslo kommune

Første runde med krav er overlevert Oslo kommune. Det er satt av 1% til sentrale justeringer av den totale potten i oppgjøret, hvor man skal prioritere utdanningsgrupper, undervisningspersonale samt å flytte årsverk fra laveste alternativ i de laveste lønnsrammene.

Nett-nytt fra Seksjon Helse og sosial

Her finner du lenker til aktuelle saker om bl.a Parkinson, bivirkningsregisteret, rus i norske fengsler, kjønnslemlestelse

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 25

I nytt denne uken kan du ese mer om innstramning i asylpolitikken, konferanser og kurs, European Social Forum, Sagene Folkebad og mye mer

HSH-HUK oppgjøret ferdig

Det er forhandlingsløsning mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Fagforbundet på område Helse-Utdanning-Kultur (HUK).

Full lønnspott på Lovisenberg

Partene ble i går ettermiddag, 27. august, enige i lønnsoppgjøret for Lovisenberg diakonale sykehus. De ansatte får identisk lønn og tillegg på linje med resultatet i område 10, Spekter Helse, noe Fagforbundet er svært fornøyd med.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 24

I denne ukens nytt kan du lese mer om Samhandlingsreformen til helseministeren, Fagforbundets holdning til likelønnskommisjonen, kommunalkonferansen og litt til