Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo Ap kjemper mot salg av Sporveisbussene

Bystyret har vedtatt at byrådet ikke kan selge Unibuss som er et selskap vi kjenner som Sporveisbussene. Det fryktes at et flertall i bystyret kan gå inn for å selge bussene

Fagbevegelsen mobiliserer for Gaza- ny giverrekord

Norsk Folkehjelp opplever massiv støtte fra Fagbevegelsen til deres arbeid i Gaza. Palestinerne trenger vår støtte i lang tid framover

Trikkefører endelig frikjent for drap

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens døm, men nå er anken trukket tilbake. Lagmannsretten kom fram til at trikkeføreren hadde sett i speilet og fulgt de sikkerhetsprosedyrer hun skulle, og at hun derfor ikke var skyld i dødsfallet.

Fra privat til offentlig sektor

Finanskrisa gir også muligheter, offentlig sektor trenger flere ansatte i omsorgsyrkene. Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, tok det valget forrige gang Norge hadde vanskelige økonomiske tider.

Byrådsklassen - Helsefagarbeider

Mange voksne har lang arbeidserfaring, men mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Olo kommune tilbyr dem nå teorikurs i helsearbeiderfaget

Nattarbeid øker faren for helseplager

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at lange arbeidsdager- og økter blant annet gir økt ulykkesrisiko, økt risiko for psykiske plager, hjerte-karsykdommer og sannsynligvis også muskel-skjelettplager.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Regjeringens krisepakke, sykehusstyring i Oslo, Rød-grønt flertall, gratis tannhelse, Flexus og barnehager et populært velferdstilbud er temaer i denne ukas nytt

Bekymret for rolleblanding og overstyring av ansettelsesprosessen av ny direktør i Oslo Universitetssykehus (OUS)

Styreleder Hanne Harlems uttalelser om Bente Mikkelsens kandidatur kan oppfattes som en innblanding i ansettelsesprosessen, sier leder i Fagforbundet HF Rikshospitalet-Radiumshospitalet, Pål Berdahl.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 2

I Nytt nr 2 kan du les mer om smøring av ansatte i Oslo kommune, kvalitetskommuneprosjektet og rekommunalisering av ambulansetjeneste i Danmark

Årets første Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo fordømmer Israels angrep på Gaza, pinlig ECON rapport om privatisering, mangel på sykehjemsplasser i Oslo, Fagforbundet Nordre Aker om bydelsbudsjettet er blant sakene du kan lese mer om