Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Høringssvar Storbylegevakt

Fagforbundet Oslo har levert sitt høringssvar til Oslo kommune og Helse Sør-Øst sitt samarbeidsprosjekt om en ny storbylegevakt i Oslo kommune.

Behandling i private, ideelle institusjoner fortsatt vanligst

Fem år etter rusreformen, som skulle gi rusmisbrukere de samme rettigheter som andre pasienter i spesialhelsetjenesten, er ruspasientene i langt større grad enn andre pasientgrupper henvist til ideelle og religiøst pregede klinikker uten nevneverdig offentlig tilsyn., skriver Terje Carlsen

Offentlig sektor - motgift mot finanskrisen?

På Velferdskonferansen 2009 braket økonomen, politikeren og finansmannen sammen til debatt om hvorvidt en stor offentlig sektor virker som en motgift mot finanskrisen.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

Denne ukas nytt setter fokus på markedsorganisering i offentlig sektor, og hvordan det kan reverseres. Les også om etisk handel, sosial dumping og Kreativ Omsorg 09.

Valgkampseminaret i gang

Fagforbundet Oslos valgkampseminar er i gang. Seminaret går over to dager og samler tillitsvalgte og politikere fra venstresida i Oslo til to dager med innledninger og seminarer

Nytt fra Fagforbundet Oslo 6

LO-medlemmer stemmer fortsatt på venstresida, situasjonen i NAV, Arbeiderpartiet og SV vil bruke mer penger til opprustning i Oslo enn byrådet og FrP byråd går av er noen av sakene i denne ukens nytt

Hatkriminalitet

Politidirektoratet og Oslo politidistrikt leverte nylig rapporten "Hatkriminalitet. Fagforbundet Oslo fordømmer selvfølgelig enhver form for hatkriminalitet.

Når man er høyt oppe er det langt ned

Ungdomskonferansen til Fagforbundet Oslo ble avholdt ved Sarpsborg Quality Hotell 5. og 6. februar. Det var en ungdomskonferanse som var fylt med spenning fra konferanserommet til klatreveggen.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5

Les mer om partienes stortingsprogrammer, flere kolleltivreisende, for dårlig sykehjemstilbud i Oslo kommune, og nytt Ungdomsutvalg

Ungdomskonferansen i gang

Fagforbundet Oslo sin ungdomskonferanse startet med politiske innledninger, og dagens boligsituasjon for ungdom fikk et sterkt fokus.