Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 31

I denne ukens nytt kan du lese mer om salg av Sporveisbussene, rehabilitering, tjenestedirektivet, debatt om finanskrisa og mye mer.

Oslo kommune styrker egenkapitalen i Oslo Pensjonsforsikring AS

Fagforbundet Oslo er glad for at byrådet tar nødvendige grep slik at kommunens pensjonsselskap har evne til å komme seg gjennom dagens turbulente finansmarked.

Inspirasjonskonferanse

Seksjon helse og sosial inviterer til "En konferanse til inspirasjon", 11. november. Dagen er en del av Fagforbundsukene, og frist for påmelding til lokal fagforening er 31. oktober.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 30

I nytt denne uken kan du lese mer om Fagforbundets høringssvar til Hovedstadsprosessen, et nytt samarbeid med NKS og vår likestillingskonferanse.

Fagforbundets høringssvar i Hovedstadsprosessen

Fagforbundet har koordinert innspillene fra alle fylkene som ligger under Helse Sørøst og sendt inn vårt svar på høringsuttalelsen til Hovedstadsprosessen

Nett-nytt fra utvalg for likestilling

Menns plass i likestillingssamfunnet, likestilling i barnehagen, ikke-vestlige innvandrere og valg og homoekteskap i kirken er noen av sakene du finner i nyhetsbrevet som har saker vedr likestilling ift kjønn, seksuell legning,etnisk bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Dagskonferanse om likestilling

Likestillingsutvalget i Fagforbundet Oslo inviterer til dagskonferanse med tema Et flerkulturelt samfunn, en trussel mot likestilling?

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 29

I nytt denne uken kan du lese om statsbudsjettet, tjenestedirektivet, Sporveismusikken og Fagforbundet Oslos likestillingskonferanse

- Er blitt mer bevisste

Fagforbundets hovedtillitsvalgt på Ullevål Bjørn Wølstad-Knutsen mener det er kommet noe positivt ut av ambulansesaken. - Vi er blitt mer bevisste holdningene våre ute, sier han.

- Ikke la dem ødelegge kollektivtrafikken

Fagforbundet Oslo deltok i markeringen på Youngstorget når åtte bussjåfører fra Trondheim syklet til Oslo. Budskapet var klart. – Ikke sett bussrutene i Trondheim ut på anbud. Nå har fylkeskommunen vedtatt å kjøpe 80% av Team trafikk tilbake.