Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

En bedre sykehuspolitikk

Fagforbundet Oslo vedtok på sitt fylkesmøte at de rød-grønne partiene tar ett oppgjør med sin egen sykehuspolitikk og begrenser markedstenkningen som preger helseforetakene i dag

Nytt fylkesstyre er valgt

Fagforbundet Oslo har avholdt valg av nytt fylkesstyret og andre tillitsverv i fylket for perioden 2009-2011

Godt fundament for framtidas ambulansetjeneste

I dag la arbeidsgruppa som har gjennomgått de prehospitale tjenestene, fram sin rapport. Den gir de prehospitale tjenestene en god og framtidsrettet plattform.

Fylkesmøtet er i gang

Mari Sanden åpnet fylkesmøtet til Fagforbundet Oslo på Quality Hotel Gardermoen etter et underholdningsinnslag av Gisle Børge Styve trio. Ca 175 delegater og gjester er samlet i to dager for å vedta ny politikk og nye tillitsvalgte for den kommende toårsperioden.

Svart arbeid er en TYV

Svart arbeid er igjen satt på dagsorden. Man antar at vi snakker om skatteunndragelse på til sammen ca. 100 milliarder kroner i Norge, penger som kunne bli brukt til noe bra for alle.

Fagforbundet satser på høyskolegruppene

Fagforbundet vokser i medlemstall, og gjennom bevisste kampanjer og et bedre medlemstilbudc har Fagforbundet f.eks doblet antallet sykepleiere på to år, og satser nå mer på høyskolegruppene.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8

I nytt nr 8 skriver vi om Oslo kommune som leier inn ulovlig arbeidskraft, rapport om offentlige pensjoner, ny direktør for Oslo Universitetssykehus, nye kurs og nye tillitsvalgte

"Inn i varmen", Folkets Hus 7. april

LO vil også i år gjøre noe for utsatte grupper i samfunnet som har det vanskelig spesielt ved høytider, bl.a. hjemløse og rusmisbrukere. Frivillige ønskes til LOs påskearrangement for vanskeligstilte "Inn i varmen", Folkets Hus 7. april 2009

Fortsatt en viktig stemme i fagbevegelsen

Gerd Liv Vallas innledning om fagbevegelsens rolle i og utfordringer ble begeistret mottatt på Fagforbundet Oslos valgkampseminar. Hun satte fokus på likestillingsspørsmål og fagligpolitiske krav. I debatten ble hun løftet fram som venstresidas Willoch, og rost fordi hun gjør seg godt i kampposisjon.

Aksjonsdag mot Sosial dumping

LO i Oslo er blant arrangørene bak en markering mot EUs tjenestedirektiv torsdag 12. mars kl 12, på Eidsvolds plass foran Stortinget. Fagforbundet Oslo oppfordrer fagforeninger og medlemmer til å mobilisere.