Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 35

SV tar et oppgjør med New Public Management i offentlig sektor, Helse Sørøst kan skille ut eiendommene i eget foretak, Oslo Universitetssykehus er stiftet og vi øker i medlemstall.

Ny medlemsøkning for Fagforbundet Oslo

1. desember hadde Fagforbundet Oslo 34648 medlemmer. Det er en økning på 946 medlemmer hittil i år. Vi gratulerer fagforeningene med nok en god måneds vervearbeid.

Nær skandale

Leder i Fagforbundet Oslo Mari Sanden sier til Dagens Næringsliv at den politiske behandlingen av Hovedstadsprosessen er nær skandale. Torsdag stadfestet Bjarne Håkon Hanssen Helse Sør-Østs omfattende omlegginger.

Skal granske leie av helsepersonell

Bruken av utenlandsk helsepersonell fra private vikarbyråer i Oslo kommune skal endevendes. Kommunerevisjonen vil starte full gransking.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 34

Borgerlig forlik for Oslo-budsjettet, sosial dumping i kommunen, kamp mot New Public Management, sykehusbarnehager privatiseres, markeringer mot klasebomber og for en sosial boligpolitikk

Oslo-budsjettet - rammer de svakeste

Uttalelsen om Oslo-budsjettet ble vedtatt på representantskapsmøte 11. november

Håndbok for Renholdere

Første mandag i desember er renholdernes dag, og i år faller denne på mandag 1. desember.

Ny fungerende leder SKA

Sandra Arnesen har overtatt ledervervet for SKA frem til valg av nytt styre i februar 2009. Hun har 50 % frikjøp, ta gjerne kontakt! sandra.arnesen@fagforbundet.no

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 33

Hovedstadsprosessen avgjøres til uka, Fagforbundsukene er gjennomført, tjenestedirektivet blir innført og Sagene bad rekommunaliseres

Fri rettshjelp må bestå

André Sønstevold, tillitsvalgt for Fagforbundet hos Fri rettshjelp krever at Fri rettshjelp opprettholdes i dette innlegget i Klasssekampen 13.11