Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fylkesmøtet er i gang

Mari Sanden åpnet fylkesmøtet til Fagforbundet Oslo på Quality Hotel Gardermoen etter et underholdningsinnslag av Gisle Børge Styve trio. Ca 175 delegater og gjester er samlet i to dager for å vedta ny politikk og nye tillitsvalgte for den kommende toårsperioden.

Svart arbeid er en TYV

Svart arbeid er igjen satt på dagsorden. Man antar at vi snakker om skatteunndragelse på til sammen ca. 100 milliarder kroner i Norge, penger som kunne bli brukt til noe bra for alle.

Fagforbundet satser på høyskolegruppene

Fagforbundet vokser i medlemstall, og gjennom bevisste kampanjer og et bedre medlemstilbudc har Fagforbundet f.eks doblet antallet sykepleiere på to år, og satser nå mer på høyskolegruppene.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8

I nytt nr 8 skriver vi om Oslo kommune som leier inn ulovlig arbeidskraft, rapport om offentlige pensjoner, ny direktør for Oslo Universitetssykehus, nye kurs og nye tillitsvalgte

"Inn i varmen", Folkets Hus 7. april

LO vil også i år gjøre noe for utsatte grupper i samfunnet som har det vanskelig spesielt ved høytider, bl.a. hjemløse og rusmisbrukere. Frivillige ønskes til LOs påskearrangement for vanskeligstilte "Inn i varmen", Folkets Hus 7. april 2009

Fortsatt en viktig stemme i fagbevegelsen

Gerd Liv Vallas innledning om fagbevegelsens rolle i og utfordringer ble begeistret mottatt på Fagforbundet Oslos valgkampseminar. Hun satte fokus på likestillingsspørsmål og fagligpolitiske krav. I debatten ble hun løftet fram som venstresidas Willoch, og rost fordi hun gjør seg godt i kampposisjon.

Aksjonsdag mot Sosial dumping

LO i Oslo er blant arrangørene bak en markering mot EUs tjenestedirektiv torsdag 12. mars kl 12, på Eidsvolds plass foran Stortinget. Fagforbundet Oslo oppfordrer fagforeninger og medlemmer til å mobilisere.

Høringssvar Storbylegevakt

Fagforbundet Oslo har levert sitt høringssvar til Oslo kommune og Helse Sør-Øst sitt samarbeidsprosjekt om en ny storbylegevakt i Oslo kommune.

Behandling i private, ideelle institusjoner fortsatt vanligst

Fem år etter rusreformen, som skulle gi rusmisbrukere de samme rettigheter som andre pasienter i spesialhelsetjenesten, er ruspasientene i langt større grad enn andre pasientgrupper henvist til ideelle og religiøst pregede klinikker uten nevneverdig offentlig tilsyn., skriver Terje Carlsen

Offentlig sektor - motgift mot finanskrisen?

På Velferdskonferansen 2009 braket økonomen, politikeren og finansmannen sammen til debatt om hvorvidt en stor offentlig sektor virker som en motgift mot finanskrisen.