Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagbevegelsen mobiliserer for Gaza- ny giverrekord

Norsk Folkehjelp opplever massiv støtte fra Fagbevegelsen til deres arbeid i Gaza. Palestinerne trenger vår støtte i lang tid framover

Trikkefører endelig frikjent for drap

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens døm, men nå er anken trukket tilbake. Lagmannsretten kom fram til at trikkeføreren hadde sett i speilet og fulgt de sikkerhetsprosedyrer hun skulle, og at hun derfor ikke var skyld i dødsfallet.

Fra privat til offentlig sektor

Finanskrisa gir også muligheter, offentlig sektor trenger flere ansatte i omsorgsyrkene. Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, tok det valget forrige gang Norge hadde vanskelige økonomiske tider.

Byrådsklassen - Helsefagarbeider

Mange voksne har lang arbeidserfaring, men mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Olo kommune tilbyr dem nå teorikurs i helsearbeiderfaget

Nattarbeid øker faren for helseplager

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at lange arbeidsdager- og økter blant annet gir økt ulykkesrisiko, økt risiko for psykiske plager, hjerte-karsykdommer og sannsynligvis også muskel-skjelettplager.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Regjeringens krisepakke, sykehusstyring i Oslo, Rød-grønt flertall, gratis tannhelse, Flexus og barnehager et populært velferdstilbud er temaer i denne ukas nytt

Bekymret for rolleblanding og overstyring av ansettelsesprosessen av ny direktør i Oslo Universitetssykehus (OUS)

Styreleder Hanne Harlems uttalelser om Bente Mikkelsens kandidatur kan oppfattes som en innblanding i ansettelsesprosessen, sier leder i Fagforbundet HF Rikshospitalet-Radiumshospitalet, Pål Berdahl.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 2

I Nytt nr 2 kan du les mer om smøring av ansatte i Oslo kommune, kvalitetskommuneprosjektet og rekommunalisering av ambulansetjeneste i Danmark

Årets første Nytt fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo fordømmer Israels angrep på Gaza, pinlig ECON rapport om privatisering, mangel på sykehjemsplasser i Oslo, Fagforbundet Nordre Aker om bydelsbudsjettet er blant sakene du kan lese mer om

Fagforbundet Oslo bevilger kr. 100 000,-. til Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Gaza

Fagforbundet Oslo oppfordrer samtidig andre organisasjonsledd, organisasjoner og enkeltpersoner til å gi økonomisk støtte.