Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Mellomoppgjøret i Oslo kommune i gang

KAH (Kommuneansattes hovedorganisasjon) som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte fredag 17. april sine første krav til Oslo kommune.

Nett-Nytt fra seksjon helse- og sosial

Her finner du lenker til aktuelle helse- og sosialsaker, som ernæring, HIV,ruspolitikk, nye ambulanser og mye mer

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I denne ukens nytt kan du bl. a. lese mer om redusert arbeidstid i tredelte skift, resultatene av fylkesmøtet, svart arbeid, bruk av konsulentselskaper og Nasjonal Transportplan

Alle uttalelser vedtatt av fylkesmøtet

Fylkesmøtet vedtok uttalelser på situasjonen i Midt-Østen, miljø, lærlinger, sosial boligbygging, pensjon og sykehuspolitikk

Forsvar offentlig pensjon! Vi har mye å miste!

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg aksjonen Forsvar offentlig pensjon, og oppfordrer alle fagforeninger til å gjøre det

En bedre sykehuspolitikk

Fagforbundet Oslo vedtok på sitt fylkesmøte at de rød-grønne partiene tar ett oppgjør med sin egen sykehuspolitikk og begrenser markedstenkningen som preger helseforetakene i dag

Nytt fylkesstyre er valgt

Fagforbundet Oslo har avholdt valg av nytt fylkesstyret og andre tillitsverv i fylket for perioden 2009-2011

Godt fundament for framtidas ambulansetjeneste

I dag la arbeidsgruppa som har gjennomgått de prehospitale tjenestene, fram sin rapport. Den gir de prehospitale tjenestene en god og framtidsrettet plattform.

Fylkesmøtet er i gang

Mari Sanden åpnet fylkesmøtet til Fagforbundet Oslo på Quality Hotel Gardermoen etter et underholdningsinnslag av Gisle Børge Styve trio. Ca 175 delegater og gjester er samlet i to dager for å vedta ny politikk og nye tillitsvalgte for den kommende toårsperioden.

Svart arbeid er en TYV

Svart arbeid er igjen satt på dagsorden. Man antar at vi snakker om skatteunndragelse på til sammen ca. 100 milliarder kroner i Norge, penger som kunne bli brukt til noe bra for alle.