Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Oppgjøret i private barnehager i havn

Det er forhandlingsløsning i mellomoppgjørsforhandlingene mellom Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund, PBL-A

Forhandlingsløsning i Spekter Helse og Lovisenberg

Det er avtalt et generelt tillegg til alle på kroner 9000,- fra 1. september i år. Samtlige minstelønnssatser er hevet

Kommunen bruker for dyre konsulenter

Oslo kommune bruker for mye penger på dyre konsulenter, mener Arbeiderpartiet.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt nr 16 kan du les mer om alle tariffoppgjør, Frp som vingler, Avd 195 sitt solidaritetsprosjekt , medlemsrekord i Fagforbundet Oslo og flerkulturelt nettverk i LO Oslo/Akershus

Manglende arbeidstakerrettigheter i El Salvador - nytt håp for oppsagte kommunalt ansatte i San Salvador

Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195, har sitt eget solidaritetsprosjekt i El Salvador. Her forteller de fra deres siste besøk hos sin samarbeidsorganisasjon

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune

Torsdag 4, juni ble det enighet i meklingen mellom Oslo kommune og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av.

Ny medlemsrekord for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde pr 01.06 34 939 medlemmer noe som igjen er ny medlemsrekord. Mange av våre fagforeninger driver ett godt rekrutteringsarbeid.

Hvor mange går ut i en evt streik i Oslo kommune?

Fagforbundet Oslo har meldt plassfratredelse for 1650 medlemmer i første fase ved en eventuell streik. Men også andre forbund har varslet plassfratredelse

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I denne ukas nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret, ambulansearbeiderne som ikke føler at deres kompetanse blir verdsatt, samme finansiering for private og offentlige barnehager og litt til.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune fortsetter til over pinse (oppdatert kl 20.00)

Meklingsfristen i offentlig sektor ble i kveld utsatt til onsdag 3. juni kl 24.00. Det vil si at det tidligst kan bli streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 4. juni fra arbeidstidens begynnelse.