Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17

I denne ukas nytt kan du bl.a lese mer rusomsorgen, tariffoppgjør, samhandlingsreform, valgkamp, konkurranseutsetting av sykehjem, Skeive Dager, underskudd i Helse Sør Øst og Oslo kommunes investeringsmidler som står ubrukt.

Sporveisbussene leide anlegg av egen innkjøpssjef

Den tidligere innkjøpssjefen var en sentral person da Sporveisbussene leide et anlegg på Ulven i Oslo. Samme innkjøpssjef var den dominerende eieren i selskapet som leide ut anlegget.

- Byrådet er komplett udugelig

Oslo kommune greide ikke engang å bruke halvparten av pengene bystyret satte av til investeringer i fjor. Rune Gerharsen (Ap) gir byrådet stryk.

Oppgjøret i private barnehager i havn

Det er forhandlingsløsning i mellomoppgjørsforhandlingene mellom Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund, PBL-A

Forhandlingsløsning i Spekter Helse og Lovisenberg

Det er avtalt et generelt tillegg til alle på kroner 9000,- fra 1. september i år. Samtlige minstelønnssatser er hevet

Kommunen bruker for dyre konsulenter

Oslo kommune bruker for mye penger på dyre konsulenter, mener Arbeiderpartiet.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt nr 16 kan du les mer om alle tariffoppgjør, Frp som vingler, Avd 195 sitt solidaritetsprosjekt , medlemsrekord i Fagforbundet Oslo og flerkulturelt nettverk i LO Oslo/Akershus

Manglende arbeidstakerrettigheter i El Salvador - nytt håp for oppsagte kommunalt ansatte i San Salvador

Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195, har sitt eget solidaritetsprosjekt i El Salvador. Her forteller de fra deres siste besøk hos sin samarbeidsorganisasjon

Enighet i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune

Torsdag 4, juni ble det enighet i meklingen mellom Oslo kommune og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av.

Ny medlemsrekord for Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo hadde pr 01.06 34 939 medlemmer noe som igjen er ny medlemsrekord. Mange av våre fagforeninger driver ett godt rekrutteringsarbeid.