Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kjempeomveltning for personal og IKT (Fagbladet)

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst skiller ut ansatte innenfor lønn og personal, IKT, innkjøp og logistikk. Heretter skal sykehusene bestille tjenestene hos Sykehuspartner, i en bestiller–utførermodell. Det dreier seg om en kjempeomstilling for tusenvis av medarbeidere.

Ta ansvar, Sylvi Listhaug!

Hva er det ved systemet som hindrer deg i å prioritere eldreomsorgen, spør Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo i ett innlegg i Dagsavisen 2. september

Krever Oslo-tunnel

En ny allianse med bl.a LO vil ha ny finansieringsordning for jernbane og ny tunnel under Oslo. Bak alliansen står 1.724.000 medlemmer og ansatte.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 22

I denne ukas nytt kan du lese om at Høyre vil nedlegge kvalitetskommuneprosjektet, Frp-politikk fører til økte helseutgifter, flere økonomiskandaler i Oslo kommune og god sykehusstyring iu Skottland

Nordre Aker tok kvalitetsprisen

Oslo-bydelen stakk av med pris for fremragende kvalitetsarbeid innenfor pleie og omsorg. Prisen ble delt ut på en kvalitetskonferanse i Oslo

Høyre vil stoppe kvalitetskommunene (Kommunal Rapport)

Høyre vil skrinlegge kvalitetskommunerogrammet, hvis partiet kommer i regjering. Det ser få resultater av forbedringsarbeidet som pågår i 138 kommuner og bydeler.

Fagbladet: Frp bryter bystyrevedtak om Holmenkollbanen

Bystyrets klare vedtak om at Holmenkollbanen skal tilpasses handikappede brukere, er i ferd med å bli brutt. Verken bystyrepolitikerne eller samferdselskomiteen er informert.

Nytt fra Fagforbundet Oslo

I nytt nr 21 kan du lese mer om den siste økonomiske skandalen i Oslo kommune, Ruter som vil ha mer konkurranseutsetting, motstand mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Vil ha trikk og bane ut på anbud (Nrk Østlandssendningen)

Ruter planlegger konkurranseutsetting av trikk og bane. Dette er i strid med hva Oslo-politikerne har vedtatt, og forslaget blir stemplet som dødfødt av bystyrepolitikerne

Bruk stemmeretten

Siv Jensen innrømmet endelig FrPs eldrepolitikk, skriver leder i Fagforbundet Nordstrand, Wenche Dahl i ett leserinnlegg i Nordstrands blad.