Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Klimatoppmøtet: Fakkeltog i Oslo 12. desember

Klokka 15.00 lørdag 12.desember går et fakkeltog fra Birkelunden langs Akerselva til Vaterlandsparken. Det er Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og Teknisk Museum som har tatt initiativet.

Tok et oppgjør med Jens på sykehuspolitikken

Nestleder Janka Damslora utfordret statsministeren på sykehuspolitikken når han besøkte Fagforbundets landsmøte

Ny ledelse i Fagforbundet

Jan Davidsen ble gjenvalgt som leder i Fagforbundet, og Fagforbundet Oslo er godt representert i det nye AU og i forbundsstyret

Vil fjerne lønns-og arbeidsvilkår fra konkurransegrunnlaget

Fagforbundet Oslo er mot konkurrranseutsetting, blant annet fordi det alltid svekker våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår. Med støtte av fylket fremmet Unni Svendsen forslag til Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram for å få bukt med dette.

Gjenreis den sosiale boligbygginga

Det krevde Ola Harald Svenning fra Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i sitt innlegg til landsmøtet

Fagforbundet har lykkes med mye i landsmøteperioden

Etter en feiende flott innledning av Vamp åpnet en stolt Jan Davidsen landsmøtet til Fagforbundet. Han var fornøyd med arbeidet og medlemsveksten vi har bak oss i landsmøteperioden, samtidig som han tok opp de nasjonale og internasjonale utfordringene vi står overfor.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 29

I denne ukas nytt kan du lese om Fagforbundsukene, tariffopppgjøret 2010, Forsvar offentlig pensjon og mye annet

Fagforbundet Oslo forbereder tariffoppgjøret 2010

Fagforbundet Oslo avholdt sin tariffkonferanse for 2010 på Gardermoen 29. og 30. oktober. Våre hovedkrav innenfor de forskjellige områdene ble diskutert, og Jan Davidsen innledet til debatt.

Stor pågang på seksjon helse og sosial sine yrkesfaglige kurs

Seksjon helse og sosial opplever stor pågang på sine yrkesfaglige kurs. I september og oktober har seksjonen arrangert fem yrkesfaglige kurs.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 28

Les mer om Aker Sykehus, statsbudsjettet, miløengasjenment, Holmenkollskandalen, sykehjemmet i Altea, Aleris ny sykehjemsdrifter og mer i denne ukas nytt