Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Åpent brev til Oslo AP, Oslo SV og Oslo Krf om situasjonen for Oslosykehusene.

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, har på vegne av fylkeskretsen skrevet brev til Oslo KrF, Oslo SV og Oslo Arbeiderparti om at de nå må følge opp sine politisk valgte representanter i Helse Sør-Øst

Fagforbundet Oslo gratulerer den rød- grønne redgejringa

Fagforbundet Oslo var på plass på slottsplassen og ga roser til vår nye regjering og statsminister Jens Stoltenberg

Klasseskille etter skoletid

Ressurssterke vestkantbarn går på SFO, mens barn på østkanten i Oslo går hjem etter skoleslutt. Nå øker prisene i aktivitetsskolen igjen, og det kan også klasseskillet gjøre

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 27

Les mer om hva Fagforbundet mener om regjeringserklæringa, Ruters visjon for kollektivtrafikken i Oslo, NAV, befolkningsutviklingen i byen og seksjonskonferansene.

Angående oppslag i Dagens Næringsliv 6. oktober om økt bruk av private sykehus

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden har sendt brev til de rødgrønne partiene hvor hun advarer mot økt privatisering av sykehusene, og minner om at partiene støttet medlemmenes krav om å si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlig virksomhet.

Temakveld om KOLS (Kronisk Obstruktiv LungeSykdom).

Seksjon helse og sosial avholdt en vellykket temakvelden om KOLS i Fagforbundet Oslo's kurslokaler onsdag 30. september.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 26

Vi oppsummerer valgkampen, kampen mot atomvåpen, og uttalelsene fra landsstyret. I tillegg finner du litt om aktivitetsskolen, sykefravær og vi oppfordrer alle til å bli bøssebærere.

Profilløst Oslo-budsjett

Nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre, Trond Jensrud fra Arbeiderpartiet angriper byrådet for et innholdsløst budsjett

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 25

Les mer om Oslo-budsjettet, sykefravær, kvinner på tvers og barnevernet som har styrket sitt omdømme i denne ukas Nytt

Store ord, lite ny velferd

Byrådet svinger seg med historiske kulturløft og storstilte satsinger, men det kommer i realiteten lite ny velferd ut av Oslo kommunes budsjett for 2010.