Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 1

I nytt nr 1 kan du lese mer om Byrådets sykehjemsfiasko i Spania, sykelønn, forhandlingene om Hovedavtalen og flere konferanser og kurs.

Forhandlingene om Hovedavtalen i Oslo kommune i gang

Forhandlinger om hovedavtalen i Oslo kommune er i gang. Kommuneansattes Hovedsammenslutning som Fagforbundet Oslo er endel av satt seg ned til første møte med kommunen i dag

KreativOmsorg 2010 - velkommen til Trondheim

Målgruppen er helsepersonell fra hele landet, og målet med konferansen er å vise hvordan en kan tilrettelegge for en omsorg som preges av livskvalitet og livsglede.

Vil ha trivselsvakter på t-banen

Oslo Arbeiderparti vil erstatte vekterne på Oslos T-banestasjoner med trivsel og service- personell i sporveisuniform.

Gir julegave til Palestina

Fagforbundet Oslo bevilger 30 000 kr til en palestinsk barnehage i Al-Ram i Øst-Jerusalem, slik at den for rustet opp sitt elektriske anlegg.

Er de private best?

Trond Jensrud tror ikke det er svaret på spørsmålet i et innlegg i Dagsavisen om de private sykehjemmene.

Markering for Aker Sykehus utenfor bystyret

Mandag klokken 14.00 demonstrerer Aker sykehus' ven­ner, Fagforbundet Aker og andre støttespillere foran Oslo rådhus (inngang sjøsiden) - med appeller av blant andre skuespiller Nils Ole Oftebro. Oslos bystyrepolitikere er invitert til å snakke til demonstrantene.

Klimatoppmøtet: Fakkeltog i Oslo 12. desember

Klokka 15.00 lørdag 12.desember går et fakkeltog fra Birkelunden langs Akerselva til Vaterlandsparken. Det er Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og Teknisk Museum som har tatt initiativet.

Tok et oppgjør med Jens på sykehuspolitikken

Nestleder Janka Damslora utfordret statsministeren på sykehuspolitikken når han besøkte Fagforbundets landsmøte

Ny ledelse i Fagforbundet

Jan Davidsen ble gjenvalgt som leder i Fagforbundet, og Fagforbundet Oslo er godt representert i det nye AU og i forbundsstyret