Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 5

Les mer om Aker sykehus, ingen konkurranseutsetting av trikk og t-bane, klimakur med mer i denne ukas nytt

Fagforbundet gikk mot nedleggelse av Aker

Storbysykehuset legges til Ullevål - styret åpner for salg av Aker.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 4

I denne ukas nytt kan du blant annet lese om stranda hovedavtaleforhandlinger i Oslo kommune, brudd på anbudsregler, Aker sykehus, Fagforbundet ønsker satsing på helsesekretærer og vil satse på å verve høyskoleutdannede.

Ingen kontroll med private barnevernsfirmaer

Bydelene i Oslo har kjøpt tjenester fra private barnevernsfirmaer i flere år. I alt kan barnevernet ha brukt 90 millioner kroner i året på private firmaer, uten at de konkurrerte om oppdragene.

Fagforbundet Oslo støtter Sykepleierforbundets streik ved de private sykehjemmene

Fagforbundet Oslo støtter Sykepleierforbundet som nå prøver å få en tariffavtale ved de private sykehjemmene som er tilsluttet NHO Service, men Fagforbundet er ikke part i den aktuelle konflikten og derfor ikke i streik.

- Ikke gode nok på topp

Fagforbundet er gode på bånn, og gode politisk, men får stryk på tarifforhandlinger for medlemmer med høgskoleutdanning i teknisk sektor. Fagbladet har tatt en prat med Thomas Eliassen fra Fagforbundet Oslo

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Les mer om YS og Oslo Høyre som vakler i forhold til sykelønn, LO i Oslo og Oslo AP samarbeider mot valget i 2011, pensjonskamp til rettsalen og mye mer

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 2

I denne ukens nytt kan du lese mer om sykehussituasjonen i hovedstaden, forhandlingene om ny hovedavtale, SOS- barnebyer og kurs om omsorgsvikt ogbetydning av tidlig tilknytning.

Renholdskonferanse

Fagforbundet sentralt arrangerer renholdskonferanse for våre medlemmer 9.-10. februar i Oslo.

Konferanse:Arbeidsliv i ubalanse

Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) inviterer til sin første årskonferanse, 3. mars 2010 på Sentrum scene i Oslo.