Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Kampen for Oslo-sykehusene

Fagforbundet Oslo har gjennom hele "Hovedstadsprosessen" kjempet mot at sykehusenes opptaksområder for Oslos befolkning flyttes ut av Oslo. Vi så ingen fornuftig grunn til denne flyttingen, men har ikke blitt hørt.

Endringer i Fagforbundet Oslos ledelse

Det skjer to endringer i Fagforbundet Oslos ledelse over påske. Vidar Evje tar over for Arne Halaas som politisk sekretær, mens Unni B Moe vikarierer som politisk sekretær, mens nestleder Janka Damslora har foreldrepermisjon

Ett godt arbeidsmiljø HMS- ett av våre mest populære yrkesfaglige kurs

Kurset fokuser på aktuelle lover, forskrifter, vurderingsmodeller, saksgang i arbeidsmiljøarbeidet, kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og plan for arbeidsmiljø

Mange nye ansikter på ungdomsforum

12mars 2010 ble årets første forum for ungdomstillitsvalgte holdt.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 7

I denne utgaven av nytt kan du lese mer om et spennende prosjekt med fagbrev i sykehjemsetaten, offentlig ansatte best organisert og en konferanse for Fagforbundets PBL-medlemmer

Kontoret stengt mandag 22. mars kl 09.30

Den 22. mars kl. 10.00 holder vi møte i rep.skapet med årsmøtesaker. På vanlig måte inviteres våre ansatte til å være til stede, og kontoret vil derfor ikke værre betjent

Representantskapsmøte med årsmøtesaker 22. mars

Fagforbundet Oslo avholder det første av vårens representantskapsmøter 22. mars. Det neste blir torsdag den 27. mai kl. 18 med hovedtema tariff, mens oppfølging av dialogkonferansen i repskapet er tema på heldagsmøte mandag den 21. juni.

Nytt prosjekt kombinerer norskopplæring og fagopplæring

Statsminister Jens Stoltenberg og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har besøkt Solvang sykehjem på den internasjonale kvinnedagen. Bakgrunnen for besøket var et nytt og spennende prosjekt som kombinerer norskopplæring og fagopplæring.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 6

I denne ukens nytt kan du blant annet lese om tariffoppgjøret, 8. mars, Oslo-sykehusene, Kommunerevisjonen og NAKU

Den Røde Sofa- et tilbud til studentene ved HiO

Tanken bak "Den Røde Sofa" er å gi studenter et fast møtepunkt med Fagforbundet Oslo. 8. februar var Fagforbundet Oslo Ungdom på plass i Pilestredet 35 sammen med Karrieresenteret ved Hio og Seksjon samferdsel og teknisk.