Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Gjenreis den sosiale boligbygginga

Det krevde Ola Harald Svenning fra Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i sitt innlegg til landsmøtet

Fagforbundet har lykkes med mye i landsmøteperioden

Etter en feiende flott innledning av Vamp åpnet en stolt Jan Davidsen landsmøtet til Fagforbundet. Han var fornøyd med arbeidet og medlemsveksten vi har bak oss i landsmøteperioden, samtidig som han tok opp de nasjonale og internasjonale utfordringene vi står overfor.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 29

I denne ukas nytt kan du lese om Fagforbundsukene, tariffopppgjøret 2010, Forsvar offentlig pensjon og mye annet

Fagforbundet Oslo forbereder tariffoppgjøret 2010

Fagforbundet Oslo avholdt sin tariffkonferanse for 2010 på Gardermoen 29. og 30. oktober. Våre hovedkrav innenfor de forskjellige områdene ble diskutert, og Jan Davidsen innledet til debatt.

Stor pågang på seksjon helse og sosial sine yrkesfaglige kurs

Seksjon helse og sosial opplever stor pågang på sine yrkesfaglige kurs. I september og oktober har seksjonen arrangert fem yrkesfaglige kurs.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 28

Les mer om Aker Sykehus, statsbudsjettet, miløengasjenment, Holmenkollskandalen, sykehjemmet i Altea, Aleris ny sykehjemsdrifter og mer i denne ukas nytt

Dårligere sykehustilbud

– Dette handler om penger. Styret i Helse Sør-Øst skal utnytte det sykehuset de allerede har bygd, Ahus, til siste trevl, mener Mari Sanden, leder i Fagforbundet i Oslo

Aker sykehus

Fagforbundet Oslo mener de politiske partiene kan redde Aker sjukehus hvis de bruker sine politisk valgte styrerepresentanter i Helse Sørøst

Ga anbudet for sykehjem i Altea til bekjent

Omsorgsbygg-sjefen valgte anbud som kostet tre ganger så mye som de andre. Han skal ha kjent anbudsvinneren fra tidligere.

Åpent brev til Oslo AP, Oslo SV og Oslo Krf om situasjonen for Oslosykehusene.

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, har på vegne av fylkeskretsen skrevet brev til Oslo KrF, Oslo SV og Oslo Arbeiderparti om at de nå må følge opp sine politisk valgte representanter i Helse Sør-Øst