Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 11

I denne ukas nytt er det mer om tariffoppgjøret, tydelige skillelinjer i Oslopolitikken, informasjon om LO og Skeive dager, menneskehandel, kuttforslag i forhold til uføre, samhandlingsreformen og mye mer

KAH fremmet nye krav i tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo leverte via Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) "Dok 2" med krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune på torsdag 21. april. Der kom vi med spesifiserte krav til fellesbestemmelsene

Kurskatalogen er kommet

Katalogen har mange gode kurs og konferanser både for medlemmer og tillitsvalgte. Katalogen fås gjennom fagforening og eller kan lastes ned fra våre kurssider

Flere informasjonskanaler i tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen utover internettsiden

Oslos store forskjeller

Etter mer enn 13 års borgerlig styre, er tiden inne for et politisk skifte i hovedstaden. Det trengs et politisk lederskap som ser problemene og har vilje til å gjøre noe med dem.

Kurs i kommunikasjon med pasienter med minoritetsbakgrunn

Seksjon helse og sosial inviterer til et spesialkurs for deg som jobber på sykehus, helseinstitusjoner og helseetaten. Her lærer du hvordan du skal ha god kontakt med folk fra andre kulturer mens de er pasienter og befinner seg i en vanskelig situasjon.

Kurs: "Det kom som lyn fra klar himmel..!" et kurs om utfordrende atferd

Seksjon helse og sosial inviterer til kurs for alle som yter tjenester til mennesker med demens. Kurset er relevant både for personer med og uten helse- og sosialfaglig utdannelse.

Kurs i psykiatri og rus

Seksjon helse og sosial inviterer alle som jobber innenfor feltet til et kurs om hvordan kombinasjon av rusbruk og psykiske lidelser kan arte seg.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 10

I denne ukas Nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret i Spekter, hvorfor Fagforbundet ikke anbefaler bussbransjeavtalen, Lo som vil satse på studenter og mye mer