Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Mekling på overtid (Oppdatert fredag 28. mai kl 09.00.)

Meklingen i Oslo kommune fortsetter. Vi er nå 33 timer på overtid. Det er streik i KS, men det omfatter ikke Oslo kommune. Medlemmer møter på jobb som så lenge meklingen pågår.

Sommerfest med barn

Flerkulturelt møtested for kvinner i regi av LOs distriktskontor Oslo og Akershus ønsker velkommen til sommerfest på Sørmarka mandag 14. juni fra kl 17.00 -20.00.

Vanlige spørsmål ved streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste

Enighet om trygdeoppgjøret 2010

– Dette er et trygdeoppgjør som sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2010, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding. Hun er glad for at det ble oppnådd enighet med organisasjonene.

Homoparaden over Grønland

Paraden under Skeive dager 2010 starter på Grønland. Derfra går paraden gjennom sentrum til Pride park på Rådhusplassen.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 13

I denne ukas nytt kan du lese mer om mer penger til Kommune-Norge, kampen for Sunnaas, frisørene som nesten havnet i streik og konferanser mot barnearbeid og for velferdstaten.

Støtter kampen for Sunnaas

Fagforbundet Oslo støtter kampen for å beholde Sunnaas sykehus som et eget helseforetak for rehabilitering. 10. juni skal Helse Sør-Øst avgjøre om Sunnaas og tilhørende avdelinger skal få fortsette å være et eget helseforetak, eller legges under Oslo Universitetssykehus (OUS).

Varsler rettslig oppgjør ved oppsigelser ved sykehusene

På Dagsrevyen 12. mai understreker foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Oslo Univesitetssykehus, Bjørn Wølstad-Knutsen. at Fagforbundet ikke aksepterer oppsigelser som følge av nedbemanning på grunn av Hovedstadsprosessen.

Fagforbundet Oslo godtar ikke oppsigelser som følge av Hovedstadsprosessen

Omorganiseringen av sykehusene i Oslo regionen fortsetter i et voldsomt tempo, med mange parallelle prosesser samtidig. Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF) varsler en kraftig nedbemanning.