Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Følg oss på Instagram og Snapchat

Fagforbundet Oslo er aktive på mange plattformer, inkludert Instagram og Snapchat. Brukernavn på Instagram er FagforbundetOslo og på Snapchat er det FagUngOslo. Følg oss gjerne.

Glad for være en del av fellesskapet

Heidi Randem har vært fagorganisert i over 40 år og er arkivleder i Utdanningsetaten. Hva er en arkivars første bud? Hvilket råd har hun til fremtidas fagorganiserte? Vi tok en prat med Heidi.

Alderspensjon er en opparbeidet rettighet!

Klar tale fra pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo.

Oslo Høyre vil ta fra pensjonistene

Høyre vil innføre innskuddspensjon for de ansatte i Oslo kommune. – Vi kaller dette et pensjonsran fordi det kan innebære en kraftig redusering av pensjonen, sier Vidar Evje.

Noen av våre seire i 2019

Fagforbundet Oslo tok kampen og vant mange viktige saker for våre medlemmer. Det lønner seg definitivt å være organisert!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Fagforbundet Oslo takker for samarbeidet i året som har gått. Vi holder stengt fra 23. desember til og med 01.01.2019. Er det noe som haster vil e-post bli lest i perioden.

Velkommen til Juletrikken

Oslo Sporveiers Arbeiderforening arrangerer i samarbeid med Sporveien årets hyggeligste begivenhet med trikken.

Fagforbundet støtter kampen for de ureturnerbare flyktningene!

Fagforbundet vil kjempe imot den uverdige symbolpolitikken til den blåblå regjeringen. Flyktningene skal få rett til arbeid, skolegang og helsehjelp.

Minoritetssatsing i Fagforbundet Oslo

Skal vi styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn må vi skolere oss selv. Det var hensikten med yrkesseksjonssamlingen som nylig fant sted.

Høy aktivitet i pensjonistutvalget

I 2019 har det vært full aktivitet i pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo. Responsen har vært enorm. Det blir mer av det samme i 2020.