Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Flere informasjonskanaler i tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen utover internettsiden

Oslos store forskjeller

Etter mer enn 13 års borgerlig styre, er tiden inne for et politisk skifte i hovedstaden. Det trengs et politisk lederskap som ser problemene og har vilje til å gjøre noe med dem.

Kurs i kommunikasjon med pasienter med minoritetsbakgrunn

Seksjon helse og sosial inviterer til et spesialkurs for deg som jobber på sykehus, helseinstitusjoner og helseetaten. Her lærer du hvordan du skal ha god kontakt med folk fra andre kulturer mens de er pasienter og befinner seg i en vanskelig situasjon.

Kurs: "Det kom som lyn fra klar himmel..!" et kurs om utfordrende atferd

Seksjon helse og sosial inviterer til kurs for alle som yter tjenester til mennesker med demens. Kurset er relevant både for personer med og uten helse- og sosialfaglig utdannelse.

Kurs i psykiatri og rus

Seksjon helse og sosial inviterer alle som jobber innenfor feltet til et kurs om hvordan kombinasjon av rusbruk og psykiske lidelser kan arte seg.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 10

I denne ukas Nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret i Spekter, hvorfor Fagforbundet ikke anbefaler bussbransjeavtalen, Lo som vil satse på studenter og mye mer

Likestilling og mangfold

Fagforbundet Oslo inviterer til konferanse om likestillings- og mangfoldsarbeid den 28. mai

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9 kan du blant annet lese mer om tariffoppgjøret og KAHs krav, mangel på lærlingeplasser i Oslo, nedgang i helsefagarbeidere

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 8

I denne ukas nytt kan du lese mer om Fagforbundets rammekrav til tariffoppgjøret, flere kommuneansatte med rødgrønn regjering, lokalsykehus, kommunevalget 2011

Kampen for Oslo-sykehusene

Fagforbundet Oslo har gjennom hele "Hovedstadsprosessen" kjempet mot at sykehusenes opptaksområder for Oslos befolkning flyttes ut av Oslo. Vi så ingen fornuftig grunn til denne flyttingen, men har ikke blitt hørt.