Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Et godt meklingsresultat vi skal jobbe videre på grunnlag av.

Vi har nå fullført meklingen med Oslo kommune, og lagt fram et anbefalt forslag som sendes ut til uravstemning til alle våre medlemmer i Oslo kommune i løpet av de neste dagene. Det har vært et spesielt oppgjør, hvor vi har kommet i havn, mens LO- kommune har havnet i streik. I denne meklingen har Oslo kommune opptrådt politisk klokt og som en ryddig arbeidsgiver.

Oppfriskningskurs matematikk på videregående skole nivå

Seksjon kontor og administrasjon inviterer personalmedarbeidere til oppfriskningskurs i matematikk i august. Temaet er utregning av stillingsbrøker, budsjettoppsett, periodisering, ligninger.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 14

I Nytt fra Fagforbundet Oslo sendt ut den 28. mai finner du informasjon om tariffoppgjøret, trygdeoppgjøret, Skeive dager

- Avtalen er et løft for likelønn og kampen mot ufrivillig deltid.

eg er spesielt fornøyd med at avtalen ikke bare gir et løft nå, men også i fremtiden, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden til Aftenposten. Hun pekler på at hvert lønnstrinn nå får et generelt tillegg og også et likelønnstillegg. Det vil bli gitt tillegg til de deler av lønnstabellen som har mange kvinnelige ansatte.

-Vi greide det KS ikke gjorde

Vi greide det som KS ikke gjorde, og av de 600 millioner kroner som Oslo kommune bruker på dette oppgjøret, skal 400 brukes sentralt og 200 lokalt, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden til NrK Østlandssendingen

Vedrørende uravstemning

Tariffoppgjøret går nå til uravstemning , og uravstemningsdokumentet sendes til trykking i neste uke. Mer informasjon om uravstemning og frister kommer i løpet av neste uke

God likelønnsprofil på oppgjøret i Oslo kommune - et skritt på vei for likelønn

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med profilen og den økonomiske innretningen på det anbefalte forslaget til ny tariffavtale for Oslo kommune.

Mekling på overtid (Oppdatert fredag 28. mai kl 09.00.)

Meklingen i Oslo kommune fortsetter. Vi er nå 33 timer på overtid. Det er streik i KS, men det omfatter ikke Oslo kommune. Medlemmer møter på jobb som så lenge meklingen pågår.

Sommerfest med barn

Flerkulturelt møtested for kvinner i regi av LOs distriktskontor Oslo og Akershus ønsker velkommen til sommerfest på Sørmarka mandag 14. juni fra kl 17.00 -20.00.