Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Status tariffforhandlingene kl 14.30

Det er brudd i tariffforhandlingene i Oslo kommune, KS og Staten.

KAH har levert våre økonomiske krav til Oslo kommune

KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) leverte fredag kl 09.00 vårt kravdokument nr 4 til Oslo kommune.

Møt opp på Youngstorget 1. mai

Fagforbundet Oslo vil gratulere alle medlemmer med dagen. 1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og festdag. Vi håper så mange som mulig tar veien til Youngstorget og andre arrangementer i regi av arbeiderbevegelsen.

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

KAH som Fagforbundet Oslo er en del av leverte onsdag 28. april kl 10 sitt tredje krav i forhandlingene med Oslo kommune, hvor KAH opprettholder sine krav og avviser Oslo kommunes krav om endringer i fleksitidsavtalen.

LO trenger frivillige under Skeive dager!

Skeiv Eller Streit, Ung Eller Gammel, Svart Eller Hvit ?!? Eneste forutsetning er at du er medlem av et LO-forbund.

Fase 2 TeoLOgene

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte bedre i stand til å utøve vervet, få kunnskap og trene på ferdigheter. Kurset inneholder ulike temaer som er satt sammen for å gi en grunnleggende skolering for tillitsvalgte.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 11

I denne ukas nytt er det mer om tariffoppgjøret, tydelige skillelinjer i Oslopolitikken, informasjon om LO og Skeive dager, menneskehandel, kuttforslag i forhold til uføre, samhandlingsreformen og mye mer

KAH fremmet nye krav i tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo leverte via Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) "Dok 2" med krav til tariffoppgjøret i Oslo kommune på torsdag 21. april. Der kom vi med spesifiserte krav til fellesbestemmelsene

Kurskatalogen er kommet

Katalogen har mange gode kurs og konferanser både for medlemmer og tillitsvalgte. Katalogen fås gjennom fagforening og eller kan lastes ned fra våre kurssider

Flere informasjonskanaler i tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo har en rekke informasjons-kanaler under meklingen utover internettsiden