Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 17

I denne ukas nytt kan du lese mer om tariffoppgjøret i bla HSH-HUK, Fagforbundet i Sporveiens støtte til ansatte i bybanen i Bergen, oppstart på kommunevalgkampen og mye mer

HSH (HUK-området) i havn

Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme økonomiske tilleggene som i KS, Spekter helse og Staten.

Fagforeninger klare for byrådsskifte

Allerede over et år før kommunevalget har Fagforbundet Oslo startet valgkampen. Onsdag 16. juni var tillitsvalgte i fagforeningene samlet til årets første valgkampsamling.

Regjeringen vil stanse utbyttefesten i barnevernet (dagsavisen.no 11.06.10)

Regjeringen mener alt for mye av pengene som bevilges til barnevernet havner i lommene til eierne av private foretak.

Vellykket nettkurs

Syv ivrige nettpublisister fra Fagforbundet Oslo deltok på nettkurs 14. og 15. juni. Deltaker Bjørn Lodve Wikstrøm rapporterer fra kurset

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr. 16

I Nytt nr. 16 kan du lese mer om tariffoppgjøret, Velferdskonferansen, støtte til trikkeførere i Bergen, at Arbeiderpartiet vil bruke barnehageopptaket for å bedre norskopplæring og andre saker.

Frist for uravstemning for tariffområdet Oslo kommune er mandag

På grunn av sen postgang i Oslo er det fortsatt medlemmer som ennå ikke har mottatt uravstemmingsheftet. Heftet kan også lastes ned fra våre nettsider

Fagforbundet Oslo ønsker ikke lokale forhandlinger

Aften skriver på lederplass om tariffoppgjøret i Oslo kommune hvor vi tillegges meninger vi ikke har. Fagforbundet Oslo er ikke for lokale forhandlinger og har heller ikke et avslappet forhold til det, skriver Mari Sanden i ett innlegg i Aftenposten

Pause i sykehusforhandlingene

Klokka 17.00 tok partene i forhandlingene mellom LO-forbundene og Spekter Helse pause. Forhandlingene startet tidligere i dag, etter utveksling av krav og tilbud i går. LO krever et generelt tillegg på mellom 11.000 og 14.000 kroner.

Bak fASaden

Når bestemor blir lagt ut på anbud, blir også de som steller for bestemor konkurranseutsatt. Det har de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem fått merke.