Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Gode innspill til programarbeidet

Programarbeidet til partiene i Oslo er i gang, og fem av våre fagforeninger har jobba fram et felles innspill som er sendt til de politiske partiene

Vil ha slutt på ufrivillig deltid

Nå vil regjeringen ha slutt på at tusener av kvinner i helsesektoren jobber ufrivillig deltid. Sammen med forbundsleder Jan Davidsen møtte statsrådene Audun Lysbakken og Hanne Bjurstrøm tillitsvalgte og medlemmer på Kantarellen sykehjem

-Mistillit mot Sylvi

Arbeiderpartiet, SV og Rødt fremmer mistillitsforslag mot byråd Sylvi Listhaug (Frp) for hennes og byrådets håndtering av sykehjemsskandalen i Spania.

Oslo-budsjettet: Privatisering, kutt og mindre omsorg til de som trenger det mest

Byrådet fortsetter å selge ut og konkurranseutsette flere deler av Oslo kommune. Bydelene og utdanningsetaten får kutt på 0,75% mens resten av kommunen skal kutte med 1,5 %. Som i fjor, forfjor og årene før skal dette ikke gå utover barnehager, skoler, eldreomsorgen og andre tjenestetilbud i Oslo kommune sier byrådet.

Stoppeklokkementalitet i det offentlige

Hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder i Fagforbundet Gamle Oslo Trude Bruvoll forteller i Dagsavisen i dag om detaljstyring av tidsbruk i hjemmetjenesten i en sak om stoppeklokkementalitet i det offentlige

Vellykket valgkampseminar

8. og 9. september samlet Fagforbundet Oslo tillitsvalgte og Oslo-politikere for å utveksle ideer og erfaringer foran kommunevalget i 2011. Samlingen var startskuddet for "den lange valgkampen" for å få et nytt byråd og et rødt flertall i hovedstaden.

-Uredelig av byråd Listhaug

I Dagsavisen 14. september påstår eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) at kommersielle sykehjem ikke har gått på bekostning av ideelle organisasjoner i eldreomsorgen. Dette er en oppsiktsvekkende, og usann kommentar fra byråden.

Nye tillitsvalgte i Apotekergata 8

Foreldrepermisjon, prosjektmidler og samlokalisering med Fagforbundets sykehuskontor gir flere nye ansikter i Fagforbundet Oslos kontorlokaler.

Informasjon for medlemmer ansatt i Oslo kommune om lokale forhandlinger.

Vi nærmer oss de lokale forhandlingene i Oslo kommune, og våre fagforeninger vil forhandle med de lokale arbeidsgiverne. De lokale lønnsforhandlingene vil foregå i løpet av oktober. Hver bydel og etat har sine datoer for gjennomføringsløpet, men alle skal være ferdig til 31. oktober.

Nytt fra Fagforbundsukene

Nordre Aker arrangerte båtttur for sine medlemmer, og flere foreninger har hatt stands på sine arbeidplasser