Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet Oslo ønsker ikke lokale forhandlinger

Aften skriver på lederplass om tariffoppgjøret i Oslo kommune hvor vi tillegges meninger vi ikke har. Fagforbundet Oslo er ikke for lokale forhandlinger og har heller ikke et avslappet forhold til det, skriver Mari Sanden i ett innlegg i Aftenposten

Pause i sykehusforhandlingene

Klokka 17.00 tok partene i forhandlingene mellom LO-forbundene og Spekter Helse pause. Forhandlingene startet tidligere i dag, etter utveksling av krav og tilbud i går. LO krever et generelt tillegg på mellom 11.000 og 14.000 kroner.

Bak fASaden

Når bestemor blir lagt ut på anbud, blir også de som steller for bestemor konkurranseutsatt. Det har de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem fått merke.

Ny kontorsekretær i Fagforbundet Oslo

Binish Butt begynner i 50 % stilling som kontorsekretær i Fagforbundet Oslo. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og håper at hun vil trives hos oss.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 15

I Nytt nr 15 kan du lese mer om tariffoppgjøret, hovedstadsprosessen, Frp som vil slutte med morsmålsundervisning, Kvinner på tvers konferansen om LO som fordømmer Israel

Livsgnisten blir trimmet fram

Tidligere har treningsrommet på Ammerudhjemmet, Gnisten, vært til bruk for sykehjemmets beboere. Nå har også ansatte begynt å ta i bruk treningsapparatene.

Gapet skaper en voldsom irritasjon

Fagforbundets leder Jan Davidsen raser over at lederne i kommunene har fått mye mer i lønnsøkning enn de ansatte.

Uravstemmingshefte Oslo kommune

Uravstemningsheftet er nå sendt til trykking og skal være medlemmene i tariffområdet Oslo kommune i hende i posten i løpet av neste uke. Du finner det også vedlagt denne saken

Fagforbundet i møte med Helsedepartementet om hovedstadsprosessen

Fagforbundets nestleder Geir Mosti møtte i dag statssekretær Ragnhild Mathisen for å diskutere status og framdrift i hovedstadsprosessen. Møte kom i stand på kort varsel, etter at Fagforbundet flere ganger har varslet helsedepartementet om uro over måten prosessen nå gjennomføres på.

Et godt meklingsresultat vi skal jobbe videre på grunnlag av.

Vi har nå fullført meklingen med Oslo kommune, og lagt fram et anbefalt forslag som sendes ut til uravstemning til alle våre medlemmer i Oslo kommune i løpet av de neste dagene. Det har vært et spesielt oppgjør, hvor vi har kommet i havn, mens LO- kommune har havnet i streik. I denne meklingen har Oslo kommune opptrådt politisk klokt og som en ryddig arbeidsgiver.