Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Tre i Groruddalen om Groruddalen

I forbindelse med medlemskampanjen og det kommende kommunevalget har vi spurt tre politisk aktive medlemmer i Groruddalen noen aktuelle spørsmål rundt Groruddalen og valget

Bekymret for hvordan de ansatte ivaretas

Fagforbundet Sykehjemsetaten er bekymret for hvordan de ansatte på Ammerudlunden ivaretas. De slår fast at byrådet fortsatt har mye å rydde opp i

Oslo Omsorg KF overtar Ammerudlunden

Oslo kommunes foretak Oslo Omsorg KF som leverer kommunens eget internbud overtar drfiten av Ammerudlunden fra 14. mars. Men byrådet er tydelig på at sykehjemmet skal tilbake til et privat selskap

Ulovlig drift ved privat sykehjem

Ledelsen ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo og Adecco Helse innrømmer at de har latt ansatte gå ulovlige vaktturnuser med opptil 84-timers arbeidsuke - uten overtid.

Oslo kommune sier opp avtalen med Adecco

Oslo kommune sa i dag opp avtalen med Adecco om drift av Ammerudlunden sykehjem. Grunnen er systematiske brudd på arbeidsmiljøloven.

Engasjert ungdom i Fagforbundet Oslo

22 deltakere møtte opp på Fagforbundet Oslos ungdomskonferanse fredag 11. februar.

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 3

Her er Nytt fra Fagforbundet Oslo fra 11. februar med sykehusnytt, litt om medlemskampanjen og en rekke kurs

Privat-allergi, ja takk!

Rundt tretti medlemmer og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i Fagforbundet Oslo møtte opp utenfor Høyres Hus lørdag morgen. Hovedbudskapet på løpesedlene som ble stukket i hendene på deltakerne var Ingen tillit til Adecco og Stopp konkurranseutsettinga av sykehjemmene.

Bjørn Wølstad-Knudsen fortsetter som foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Oslo Universitetssykehus HF (OUS HF)

Fagforbundets Koordineringsledd i Oslo Universitetssykehus HF, behandlet i sitt møte den 15.02.2011 valg av foretakstillitsvalgt og dennes stedfortredere, samt Fagforbundets kandidater til vervet som ansetterepresentant/vararepresentanter i helseforetakets styre.

Fagforbundet har ingen tillit til Adecco Helse.

Adecco Helse har tidligere hevdet at påstander om ulovlige dobbeltvakter, ikke godkjente arbeidsplaner, soving i garasjen og overtid er løgn. De faktiske forhold samsvarer ikke med Adecco Helses uttalelser i reportasjen på Dagsrevyen 17.02.2011.