Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Valg av ansatterepresentanter til Helse Sør Øst

Svein Øverland møter som ansatterepresentant i styret i Helse Sør-Øst de neste to årene, Annaa Elisabeth Uran, Lasse Sølvberg og Else Lise Skjæret er på varalista

Ansatterepresentanter i styret for Oslo Universitetssykehus

Foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad Knudsen blir Fagforbundets ansatterepresentant de to neste årene, de stedfortredende foretakstillitsvalgte Ann Karin Osode og Pål Berdahl er på vara lista for ansatterepresentanter.

Løsning for Parkteateret scene

Gjennom mekling kom Fagforbundet og Parkteateret Scene AS fram til en løsning i forhandlingene om ny tariffavtale onsdag kveld. Partene er enige om et rammeverk for ny tariffavtale. Det skal fortsatt forhandles på enkelte punkter i september.

Blir samhandling opptrapping?

Er opptrappingsplanen for rusfeltet bare et stykke papir, uten noen som helst forpliktelser for helseforetakene?

Privatisering, uten beregninger om pris og kvalitet

Byrådet i Oslo hevder de privatiserer for å øke kvaliteten. Ivar Johansen (SV), har spurt byråd Jøran Kallmyr Frp, om hvilke beregninger i forhold til pris og kvalitet som ligger til grunn for privatiseringa av driftsenheten i Friluftsetaten. Svaret han fikk er ren ideologi.

Seksjon helse og sosial sin kurshøst 2010

Seksjon helse og sosial haroppsummert kurshøsten 2010; 7 yrkesfaglige kurs og 1 temakveld. Det har vist seg at kursene som SHS arrangerer er populære, et kurs og temakvelden ble holdt utenfor Fagforbundet Oslos kurslokaler

15 år med manglende miljøengasjement

Allerede i 1996 vedtok bystyret i Oslo at det skulle innføres kildesortering i hovedstaden. "Kommunens viktigste miljøtiltak" har Oslo kommune selv omtalt innføringen av kildesortering som. Til tross for dette har det mange steder i byen fortsatt ikke blitt innført 15 år senere. Stikk i strid med tidligere lovnader kan det hende at sorteringen ikke vil bli innført for alle i 2011 heller.

Byrådets økonomiske skandaler

Oslo kommune har vært involvert i en rekke økonomiske skandaler de siste årene. Her gir vi deg en oversikt over de største.

Kronikk: Ja til et fargerikt Groruddalen

Groruddalen har flere ganger vært tema i den offentlige debatten. Det har vært mye negativ fokus. Er Groruddalen en innvandrerghetto eller ikke? Hva er myter og hva er fakta?

Sykehjemsskandalen i Oslo kommune

Adecco er sagt opp som drifter av sykehjemmene i Oslo, Minister Hanne Bjurstrøm tror saken er toppen av et isfjell, og kommunen har blitt varslet om Ammerudlunden for syv år siden. Her er lenker til disse og flere saker om sykehjemsskandalen