Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Adecco avvikler sykehjem (FriFagbevegelse.no)

Bemanningsbyrået Adecco trekker seg helt ut av sykehjemsdrift i Norge.

Informasjon om den sentrale etatsreformen

Reformen vil berøre hele Oslo kommune. Dette notatet er ment å gi en oversikt over prosessen, hvordan er Fagforbundets holdning, medvirkning, innflytelse og interne koordinering, og hvordan skal medlemmene holde seg orientert framover.

Fagforbundet Oslo gratulerer alle sosialarbeidere med dagen

15. mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Fagforbundet Oslo støtter kampen for sosial rettferdighet og gode livsvilkår for alle. Vi ønsker alle våre sosialarbeidere lykke til med dagen og takker for deres uvurderlige innsats.

Utsatt for konkurranse

OMSORG: «Jeg tror ikke jeg orker en runde til» sier sykehjemsmedarbeideren som i løpet av åtte år har hatt tre forskjellige arbeidsgivere.

Bekreftelse på at det er lønns- og avtalevilkår det konkurreres på

Det vil koste Oslo kommune mange millioner å gi de ansatte ved Midtåsen og Ammerudlunden kommunale lønns- og arbeidsvilkår, slik vi har krevd fotretller NrK. Dette bekrefter at det er lønn og arbeidsvilkår som dumpes ved konkurranseutsetting

Et stille forarbeid for maktskifte i Oslo

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen er kommet langt i valgkampforberedelsene for et maktskifte i Oslo. Fagforbundet Oslo tok en prat med han før jul i forbuindelse med Medlemskampanjen

Historien om sosial dumping

Opprinnelig var sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge, får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. I 1993 med Loven om allmenngjøring av tariffavtaler som innebar at deler av en tariffavtale kunne omgjøres til lov. Problemene med innleid utenlandsk arbeidskraft dreide seg i hovedsak om offshoreindustrien, men dette skulle snart forandre seg.

Åpent brev til bystyrepartiene i Oslo

Fagforbundet Oslo har sammen med Norsk Sykepleierforbund Oslo, Utdanningsforbundet i Oslo og LO i Oslo sendt et åpent brev til de politiske partiene i Oslo med spørsmål om de vil at konkurranseutsatte tjenester skal tas tilbake og drives av kommunen eller ideelle aktører?

Får det samme som andre Oslo-ansatte

Fagforbundets medlemmer ved de Adecco-drevene sykehjemmene i Oslo får de samme betingelsene som øvrig kommunalt ansatte når Oslo kommune overtar driften.

Rina Mariann Hansen (Ap): - Stopp den hodeløse privatiseringen

Rina Mariann Hansen har tatt over som nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre, og er dessuten partiets tredjekandidat ved høstens valg. Hun anklager høyresida i hovedstaden for å drive "hodeløs privatisering", og lover andre takter om de rødgrønne får flertall i bystyret etter valget.