Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

1. mai: Bli med i toget!

1. mai er Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag, og en festdag som markeres over hele byen. På Youngstorget begynner 1. mai-arrangementet med janitsjarmusikk kl. 11.00.

1. mai: Folk forandrer verden

1. mai-innsamlingsaksjonen "Folk forandrer verden" er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. I år er temaet for aksjonen palestinske flyktninger.

Kurs om "Eldreråd i arbeide" 29 mars

Hensikten med kurset var og øke kompetansen for pensjonisttillitsvalgte om oppgaver og arbeide i eldrerådene.

Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 14.00 onsdag sitt første kravsdokument til Oslo kommune.

Kurskatalogen 2011 er klar

I kurskatalogen finner du en oversikt over de planlagte yrkesfaglige og organisatoriske kursene for 2011

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune nærmer seg!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er endel av, overleverer våre første krav i 2011 til Oslo kommune 27. april kl 14.00.

Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Ny Dato: Innføring i ny pensjonsreform

Kurset er for tillitsvalgte og gir en innføring i den nye pensjonsreformen. Hvilke valg har en ansatt tilknyttet den offentlige tjenestepensjon og hvilke konsekvenser har valgene.

- Glad Oslo-politikerne tar opp sykehusøkonomi

I et forslag fra Helse Sør-Øst legges det opp til budsjettkutt på over en halv milliard kroner for sykehusene i Oslo. Fagforbundet Oslo støtter Oslo-politikerne som nå reagerer på forslaget.

Fagforbundet Oslos tilsvar til vedtak fattet av styret til Fagforbundet Aker Universitetssykehus

Fagforbundet Oslo kommenterer vedtak fattet av styret i avd. 651 Fagforbundet Aker Universitetssykehus 13. april vedrørende styrets innstilling til ledervalget på ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Aker.