Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Ulovlig overtid ved Madserud sykehjem

Nå krever sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet at Arbeidstilsynet går inn og gransker det private sykehjemmet, sier leder Liv Andreassen.

Nytt fylkesstyre vedlagt

Ann Cathrin Zalachas og Fauzia Hussein er nye medlemmer i fylkesstyret. Det er også tre nye varaer. Leder Mari Sanden var ikke på valg. Valgkomitèens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Politisk fellesskap og vennskap

Årsmøte i Fagforbundet Oslo er i gang, og tilstede var den politiske ledelsen i vårt søsterforbund i Moskva som vi har samarbeidet med gjennom mange år. Den selvtitulerte rockepoeten, John Ivar Bye åpnet fylkesmøtet med noen musikalske refleksjoner som vekket både latter og ettertanke.

Kontakt med Fagforbundet Oslo torsdag 24. og 25. mars

Fagforbundet Oslo avvikler sitt fylkesmøte 24. og 25. mars. Det betyr at kontoret i Apotekergata 8 er stengt. Kontoret er i normalt drift fra mandag 28. mars

Ta etter - og videreutdanning med hjelp av fagskolen

Fagskolen i Oslo er en yrkesrettet videreutdanning for de som har fagbrev / svennebrev eller minst 5 år relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Tariffavtale ved Lindeberg legesenter

Fagforbundet inngikk tariffavtale for helse/legesekretærene ved Lindeberg legesenter. etter mekling hos Riksmeklingsmannen.

Frykter Frognerparken vil forfalle (NRK Østlandssendingen)

Frognerparken har 150 rosearter på sommeren og mange eksotiske trær. Gartnerne som har vært der i årevis kastes ut når kommunen setter drift og vedlikehold av Oslos parker og grøntområder ut på anbud.

Adecco avvikler sykehjem (FriFagbevegelse.no)

Bemanningsbyrået Adecco trekker seg helt ut av sykehjemsdrift i Norge.

Informasjon om den sentrale etatsreformen

Reformen vil berøre hele Oslo kommune. Dette notatet er ment å gi en oversikt over prosessen, hvordan er Fagforbundets holdning, medvirkning, innflytelse og interne koordinering, og hvordan skal medlemmene holde seg orientert framover.

Fagforbundet Oslo gratulerer alle sosialarbeidere med dagen

15. mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Fagforbundet Oslo støtter kampen for sosial rettferdighet og gode livsvilkår for alle. Vi ønsker alle våre sosialarbeidere lykke til med dagen og takker for deres uvurderlige innsats.