Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Vanlige spørsmål ved streik

Det dukker opp en rekke spørsmål hos medlemmer ved en streik. Her får du svar på noen av de vanligste

Vern marka mot unødvendig skiløype

Leder i seksjonleder Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo, Jan- Edvard Monsrud forsvarer Markaloven og går i rette med det han mener er undødvendig utbygging av skiløype mellom Øyungen og Tømte i dette innlegget fra Aftenposten.

Fagforbundet Oslo gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai

Alle Fagforbundet Oslos sykepleiere gratuleres med dagen. Sykepleiere er en viktig yrkesgruppe, som sammen med mange av våre øvrige yrkesgrupper, bidrar til at Norge har et av verdens beste helsevesen.

Gartnerstaben kuttes ned til roten (Aften 3. mai)

136 år med kommunale gartnere er snart historie skriver Aften, samme dag som Høyres Bent Høie sier at partiet skal fri til offentlige ansatte. 89 overtallige går en usikker framtid i møte.

Samleside krav og tilbud

Her finner du våre krav og kommunens tilbud i tariffoppgjøret i Oslo kommune

-Et meningsløst brudd (Tariffoppgjøret Oslo kommune)

Det er brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune, oppgjøret går nå til mekling.

Statsoppgjøret i havn før tida

Det ble løsning i det statlige tariffoppgjøret. Resultatet sikrer reallønnsvekst for alle statstilsatte. Nestleder Geir Mosti, Fagforbundets representant i forhandlingsdelegasjonen, mener det ble uttelling på alle hovedkravene.

Full sparesplid ved Oslo Universitetssykehus

Ansatterepresentantene ble nedstemt da styret i Oslo universitetssykehus vedtok å jobbe videre med en plan for å kutte 500 millioner kroner før året er omme

Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Oslo tingrett

Oslo universitetssykehus fikk fullt medhold i ankesaken om midlertidig forføyning med krav om at Are Saastad skulle stå i i stilling ved Oslo Universitetssykehus. Lagmannsretten kommer dermed til samme konklusjon som Fagforbundet, at Are Saastad er en del av virksomhetsoverdragelsen

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er endel av har overlevert våre andre krav til Oslo kommune onsdag 28. april.