Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Samleside krav og tilbud

Her finner du våre krav og kommunens tilbud i tariffoppgjøret i Oslo kommune

-Et meningsløst brudd (Tariffoppgjøret Oslo kommune)

Det er brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune, oppgjøret går nå til mekling.

Statsoppgjøret i havn før tida

Det ble løsning i det statlige tariffoppgjøret. Resultatet sikrer reallønnsvekst for alle statstilsatte. Nestleder Geir Mosti, Fagforbundets representant i forhandlingsdelegasjonen, mener det ble uttelling på alle hovedkravene.

Full sparesplid ved Oslo Universitetssykehus

Ansatterepresentantene ble nedstemt da styret i Oslo universitetssykehus vedtok å jobbe videre med en plan for å kutte 500 millioner kroner før året er omme

Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Oslo tingrett

Oslo universitetssykehus fikk fullt medhold i ankesaken om midlertidig forføyning med krav om at Are Saastad skulle stå i i stilling ved Oslo Universitetssykehus. Lagmannsretten kommer dermed til samme konklusjon som Fagforbundet, at Are Saastad er en del av virksomhetsoverdragelsen

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er endel av har overlevert våre andre krav til Oslo kommune onsdag 28. april.

1. mai: Bli med i toget!

1. mai er Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag, og en festdag som markeres over hele byen. På Youngstorget begynner 1. mai-arrangementet med janitsjarmusikk kl. 11.00.

1. mai: Folk forandrer verden

1. mai-innsamlingsaksjonen "Folk forandrer verden" er arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon. I år er temaet for aksjonen palestinske flyktninger.

Kurs om "Eldreråd i arbeide" 29 mars

Hensikten med kurset var og øke kompetansen for pensjonisttillitsvalgte om oppgaver og arbeide i eldrerådene.

Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 14.00 onsdag sitt første kravsdokument til Oslo kommune.