Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Øker sjansen for nytt Deichman

Arbeiderpartiet tror skrinleggingen av Lambda øker sjansen for at nytt Deichman faktisk blir bygd.

Oslos eldreomsorg slaktes i ny rapport

Eldreomsorgen i Oslo sakker akterut, viser en ny rapport som legges fram to uker før valgdagen. I rapporten sammenlignes Oslo kommune med landsgjennomsnittet. På flere områder hevder rapporten at kommunen ligger milevis unna landsgjennomsnittet i forhold til kvalitet.

Kommunevalget i Oslo dreier seg om byrådsskifte eller ikke

Frp har gått inn i Oslo-valgkampen med å snakke om alt mulig annet enn kommunepolitikk. Politikken de som byrådsmedlemmer står ansvarlig for. Vi ønsker ikke at Oslo- valgkampen skal dreie seg om spanske arbeidere skal bygge veier i Norge. Vi vil bidra til å rette fokus på den mørkeblå politikken de borgerlige fører, og konsekvensene det får for våre medlemmer. Vi vil alltid sloss for den politikken vi mener er til byens beste. Aker sykehus er Frps siste avledningsmanøver

Våre medlemmer har for lite innflytelse

Fagforbundets medlemmer bruker stemmeretten i mindre grad enn høytlønnede og akademikere. Dermed får de også mindre innflytelse, påpeker leder i Fagforbundets valgkamputvalg. Han håper årets kommunevalg vil endre på dette, skriver Fagbladet.

Fagforbundet Oslos kontor er stengt mandag 24. juli

Våre tanker er hos til alle de som er rammet av fredagens terroraksjoner.

Revurder reorganiseringen

På alle plan varsler nå tillitsvalgte om krise i Oslo Universitetssykehus. Fagforbundet har advart mot utviklingen lenge, spesielt innenfor rus og psykiatrifeltet, og nå er det sentertillitsvalgte ved Senter for psykisk helse barn og ungdom som varsler.

Truer med å stenge sykehus i Oslo

Arbeidstilsynet truer med å stenge deler av Oslo universitetssykehus, hvis ikke det blir satt i gang omfattende utbedringer forteller Nrk Østlandssendingen

God sommer!

Fagforbundet Oslo ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer. På grunn av ferieavvikling blir Fagforbundet Oslos nettsider kun sporadisk oppdatert fra og med uke 28 og de neste ukene framover.

Fagforbundet reagerer på lønns- og arbeidsvilkår hos Uloba

- Ansattes lønns- og arbeidsvilkår forringes og på toppen av det hele finansieres driften gjennom kommunale midler. Det er mye som skurrer her, sier Fagforbundets tillitsvalgt i Vestre Aker, Jøran Frisvold, til Dagbladet.

Vil du at Hele Norges helsearbeider skal komme fra Oslo

Da må du følge lenken å stemme på Jannicke Winge fra innsatsteamet i bestillerenheten, Gamle Oslo