Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Forhandlingsutvalget for tariffområde Oslo kommune 2012-2013

Tariffrepresentantskapet satte ned forhandlingsutvalg for kommende tariffperiode når de var samlet i drammen

Grunnbemanningen i barnehagene trues av Oslo kommune.

Oslo kommune sa opp avtalen om grunnbemanning i Oslo kommunes barnehager i brev av 24.06.11, med virkning fra 01.05.2012 etter kommunens syn. Bemanningsavtalen er en garanti for at unger skal ha et minimum av voksenkontakt og at de ansatte skal ha en levelig hverdag. Avtalen innebærer en minimumsbemanning i barnehagene med minst 3 ansatte pr. 18 barn over 3 år/9 under 3 år. Avtalen ble inngått i 1987 og har siden den gang vært en garanti for et minimum av kvalitet og godt arbeidsmiljø.

Pensjonsbråk i Oslo kommune (nrk.no)

– Det vi reagerer mest på er det vi oppfatter som en hasardiøs og dårlig saksbehandling, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden (bildet), til Øslandssendingen

Konferanse for uføremedlemmer i Fagforbundet Oslo.

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg inviterer til en konferanse for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte onsdag 30. november. Tema er: Endring i folketrygdloven. Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Pensjon, likelønn og kamp mot privatisering

På tariffrepresentantskapets første dag var det kjente problemstillinger som ble diskutert. Kampen for pensjonsordningene og konsekvensene av privatisering og oppsplitting av offentlig sektor har lenge stått på vår politiske dagsorden og preget også den generelle debatten på tariffrepresentantskapet.

Fagforbundet Oslos tariffrepresentantskap er igang

Tirsdag 8. og onsdag 9. november er representantskapet i Fagforbundet Oslo samlet for å vedta kravene til tariffoppgjøret 2012.

– Byrådet i Oslo ønsker et uryddig arbeidsliv

Jan Davidsen er overrasket over at Oslo kommune vil gjøre hovedstaden til en forsøksby med flere midlertidig ansatte bare måneder etter Adecco-skandalen med massive brudd på arbeidsmiljøloven.

Stoppet konkurranseutsetting av trikk og bane

Konkurranseutsetting av trikk og t-bane i Oslo er avblåst. Den nye miljø- og samferdselsbyråden, Ola Elvestuen (Venstre), stopper planen. Leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen, sendte en takkemelding til Ola Elvestuen

For en tryggere by

Oslo mobiliserer for å bidra til en tryggere by nattestid, og etter initiativ fra Oslo Brannkorpsforening vil også Osl,o Brannvesen være i bybildet framover

Oppmuntrende matpakkedryss på Ullevål sykehus

Over to grytidlige dager delte Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus Fagforening ut 640 matpakker til ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ola-matpakkene var påklistra Sterkere med enn uten-brosjyra.