Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Et løft for renholdsfaget

15. november avholdt Seksjon samferdsel og teknisk nok et Insta 800 for renholdere. Renholdere bør gjennomgå opplæring på nye kvalitetssystemer, og dette kurset er gratis for Fagforbundet Oslo medlemmer.

Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyret byrådets forslag som svekker pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember

Det blir arrangert fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv foran Stortinget den 5. desember 2011, fra kl. 13.00. – Vikarbyrådirektivet er en trussel mot den norske modellen, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård

Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud som for eksempel seniorsentre.

– Må få ekstra penger til å ruste opp Oslo universitetssykehus

– Pålegget fra Arbeidstilsynet er helt umulig å innfri innenfor den økonomiske rammen som Oslo universitetssykehus har. Vi trenger friske penger utenfra for å klare vedlikeholdsetterslepet, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen.

Fag- svenne- og mesterbrevutdeling

232 nyutdannede fagarbeidere og svenner fikk på høytidelig og tradisjonelt vis utdelt fag- og svennebrev i Oslo rådhus 22. november.

Fakkeltog for fredsprisvinnerne

Lørdag 10. desember tildeles Nobels Fredspris Tawakkol Karman, Leymah, Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf. Og i den forbindelse skal det som vanlig arrangeres fakkeltog og det er FOKUS og Norges Fredsråd som er arrangører.

Trikk og bane på anbud: –En krigserklæring

første gang åpner Venstre for å sette trikken og t-banen i Oslo ut på anbud.Oslo Sporveiers Arbeiderforening kaller det en krigserklæring.

Mobiliser til massemønstring mot rasisme på Youngstorget onsdag 30. november kl. 17.00

Fagforbundet oppfordrer fagforeninger og tillitsvalgte til å mobilisere til LO og LO i Oslo sin markering mot rasisme på Youngstorget i tidsrommet kl. 17.00 til 18.00.

Markering for Sjøstrand omsorgssenter!

Klokka 16.00 torsdag 17. november vil beboerne på Sjøstrand Omsorgssenter i Vollen, overlevere helse- og sosialkomitèen de underskriftene de har samlet inn for å bevare hjemmet de har fått, etter et langt og problemfylt liv . Fagforbundet Oslo oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å møte opp å gi beboerne den støtten de fortjener i Borggården foran Rådhuset.