Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Konferanse for uføremedlemmer i Fagforbundet Oslo.

Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg inviterer til en konferanse for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte onsdag 30. november. Tema er: Endring i folketrygdloven. Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Pensjon, likelønn og kamp mot privatisering

På tariffrepresentantskapets første dag var det kjente problemstillinger som ble diskutert. Kampen for pensjonsordningene og konsekvensene av privatisering og oppsplitting av offentlig sektor har lenge stått på vår politiske dagsorden og preget også den generelle debatten på tariffrepresentantskapet.

Fagforbundet Oslos tariffrepresentantskap er igang

Tirsdag 8. og onsdag 9. november er representantskapet i Fagforbundet Oslo samlet for å vedta kravene til tariffoppgjøret 2012.

– Byrådet i Oslo ønsker et uryddig arbeidsliv

Jan Davidsen er overrasket over at Oslo kommune vil gjøre hovedstaden til en forsøksby med flere midlertidig ansatte bare måneder etter Adecco-skandalen med massive brudd på arbeidsmiljøloven.

Stoppet konkurranseutsetting av trikk og bane

Konkurranseutsetting av trikk og t-bane i Oslo er avblåst. Den nye miljø- og samferdselsbyråden, Ola Elvestuen (Venstre), stopper planen. Leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen, sendte en takkemelding til Ola Elvestuen

For en tryggere by

Oslo mobiliserer for å bidra til en tryggere by nattestid, og etter initiativ fra Oslo Brannkorpsforening vil også Osl,o Brannvesen være i bybildet framover

Oppmuntrende matpakkedryss på Ullevål sykehus

Over to grytidlige dager delte Fagforbundet Ullevål Universitetssykehus Fagforening ut 640 matpakker til ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ola-matpakkene var påklistra Sterkere med enn uten-brosjyra.

Ny runde med Høyre-tull

Høyres finansbyråd i Oslo Kristin Vinje gjentok på Dagsrevyen 31. oktober gamle Høyre-påstander om at så mange som 800 000 står utenfor arbeidslivet i Norge. Dette stemmer ikke.

Kurstilbud: ”Skriv så tante Augusta kan forstå deg”

Mandag 21. nov 2011, kl. 09.00 - 15.00

Kurstilbud: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Onsdag 16. nov 2011, kl. 09.00- 15.00