Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

Aksjonsdag/fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv

Det blir arrangert aksjonsdag/fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv onsdag den 18. januar 2012, oppmøte på Youngstorget kl. 14.00 der det vil bli holdt appeller. Det vil så gå et demonstrasjonstog til Stortinget kl. 14.30

Ny medlemsrekord

Fagforbundet Oslos totale medlemstall var 36 074 medlemmer 2. januar. Av dette er det 23 367 som er yrkesaktive. Det er viktig at alle har et ekstra fokus på å verve. Nestleder Janka Damslora takker l alle tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god vervejobb.

Renholderens dag 5 desember 2011.

Fagforbundet Oslo Seksjon samferdsel og teknisk holdt temakveld for renholdere. Hvordan forebygge muskel og skjelettskader, enkel ergonomi.

Salgsrekord for korrupsjonsdømte MAN

Aldri har den tyske bussprodusenten MAN solgt så mange busser til det norske markedet som i 2011. Oslo Sporveiers Arbeiderforening er kritisk.

Freser mot ny sykehjemskonkurranse

De ansatte på Ammerudlunden sykehjem og Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening er overrasket og rasende over at byrådet i Oslo igjen vil konkurranseutsette sykehjemmet bare et knapt år etter Adecco-skandalen.

Privat profitt på velferd

Den svenske sykehjemsskandalen har vist hvordan det går ut over de eldre når omsorg privatiseres. Likevel vil Oslo-byrådet konkurranseutsette flere sykehjem. Kim-André Åsheim, For velferdsstaten, advarer mot svenske tilstander (Klassekampen).

Varsler Helsetilsynet om Oslo universitetssykehus

– Jeg tolker varselet til helsetilsynet slik at Arbeidstilsynet mener det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet og ukontrollert overtidsbruk kan gå ut over pasientbehandlingen, sier foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Bjørn Wølstad-Knudsen.

OUS må spare 450 millioner neste år

- De ansatte i sykehuset er redde for at dette skal få pasientmessige konsekvenser, for det første. Så har det store konsekvenser for de ansatte, som økt arbeidspress og vanskelige fysiske arbeidsforhold, sier Fagforbundets Bjørn Wølstad Knutsen til VG.

Bystyret vedtok pensjonskutt

Da har bystyrets rikeste vedtatt kutt i de ansattes pensjoner. Fagforbundet Oslo vil som meldt i pressemelding tidligere i dag forfølge dette vedtaket videre.

Carema selger seg ut av Norge

Omsorgsselskapet Carema hopper av driften av sykehjem. I disse dager selger de all sin omsorgsvirksomhet til Unicare helse AS