Kulturpersonalets fagforening

Fagforeningas forside arkiv

OUS må spare 450 millioner neste år

- De ansatte i sykehuset er redde for at dette skal få pasientmessige konsekvenser, for det første. Så har det store konsekvenser for de ansatte, som økt arbeidspress og vanskelige fysiske arbeidsforhold, sier Fagforbundets Bjørn Wølstad Knutsen til VG.

Bystyret vedtok pensjonskutt

Da har bystyrets rikeste vedtatt kutt i de ansattes pensjoner. Fagforbundet Oslo vil som meldt i pressemelding tidligere i dag forfølge dette vedtaket videre.

Carema selger seg ut av Norge

Omsorgsselskapet Carema hopper av driften av sykehjem. I disse dager selger de all sin omsorgsvirksomhet til Unicare helse AS

Et løft for renholdsfaget

15. november avholdt Seksjon samferdsel og teknisk nok et Insta 800 for renholdere. Renholdere bør gjennomgå opplæring på nye kvalitetssystemer, og dette kurset er gratis for Fagforbundet Oslo medlemmer.

Pressemelding: Mindre attraktivt å jobbe i Oslo kommune

Onsdag 14. desember behandler bystyret byrådets forslag som svekker pensjonsvedtektene i Oslo kommune. Forhandlingssammenslutningene i Oslo står samlet i denne saken

Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 5. desember

Det blir arrangert fanemarkering mot EUs vikarbyrådirektiv foran Stortinget den 5. desember 2011, fra kl. 13.00. – Vikarbyrådirektivet er en trussel mot den norske modellen, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet.

Demonstrer mot Oslo-budsjettet onsdag 7. desember kl. 14.00 i Rådhusets borggård

Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud som for eksempel seniorsentre.

– Må få ekstra penger til å ruste opp Oslo universitetssykehus

– Pålegget fra Arbeidstilsynet er helt umulig å innfri innenfor den økonomiske rammen som Oslo universitetssykehus har. Vi trenger friske penger utenfra for å klare vedlikeholdsetterslepet, sier Fagforbundets foretakstillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen.

Fag- svenne- og mesterbrevutdeling

232 nyutdannede fagarbeidere og svenner fikk på høytidelig og tradisjonelt vis utdelt fag- og svennebrev i Oslo rådhus 22. november.

Fakkeltog for fredsprisvinnerne

Lørdag 10. desember tildeles Nobels Fredspris Tawakkol Karman, Leymah, Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf. Og i den forbindelse skal det som vanlig arrangeres fakkeltog og det er FOKUS og Norges Fredsråd som er arrangører.